Schválený bol nový cenník služieb a poplatkov v mestskej knižnici a cenník nájomného za prenájom priestorov a techniky MsÚ

Mesto Stropkov disponuje miestnosťami,zvukovou, obrazovou a rozhlasovou technikou či plochami pre výlep plagátov, ktoré sú predmetom prenájmu tak pre podnikateľské subjekty ako pre fyzické osoby. Aktuálny cenník vyššie spomenutých služieb a prenájmu bol prijatý na mestskom zastupiteľstve ešte v roku 2010.

V roku 2015 prešla budova kultúrneho strediska rozsiahlou rekonštrukciou a priestory boli zmodernizované. Bola zakúpená modernejšia zvuková a svetelná technika, inštalovaná bola vzduchotechnika v divadelnej sále aklimatizácia v spoločenskej sále, boli vynovené miestnosti –zakúpený nový interiérový nábytok, galerijný systém, ktoré sú stále predmetom záujmu na prenájom.Rekonštrukciou prešli aj priestory v Dennom centre.

Výška aktuálnych poplatkov za prenájom priestorov je s porovnateľnými mestami najnižšia. V neposlednom rade od poslednej úpravy cenníka stúpli aj ceny energií. V mestách s približne rovnakým počtom obyvateľov boli cenníky za podobné služby upravené k aktuálnemu stavu vybavenia budov a iným možnostiam. Novým cenníkom chceme zaktualizovať ceny nájomného a odplaty za služby a zreálniť ich s dnešnou dobou, priblížiť sa sadzbám k porovnateľným mestám, ktoré uvádzame v tabuľke ako prílohu na porovnanie.

V cenníku došlo k úprave prenájmu z prvých dvoch hodín na hodinovú sadzbu,upravili sa sadzby za jednotlivé prenájmy, spoplatnili sme služby spojené s prípravou miestností. Bez zmeny zostali len sadzby za výlep plagátov a sčasti hlásenia v mestskom rozhlase.

Cenník mestskej knižnice bol aktualizovaný naposledy v roku 2009

Mestská knižnica v Stropkove poskytuje knižnično-informačné služby širokej verejnosti, ponúka svojim čitateľom výber knižných titulov z najrôznejších oblastí -od detskej literatúry cez beletriu a náučné oddelenie až po cudzojazyčnú literatúru.S činnosťou knižnice súvisí aktuálny cenník služieb a poplatkov platný od roku 2009.

Výška poplatkov v knižnici je v porovnaní sinými knižnicami najnižšia. V posledných rokoch došlo k zvýšeniu knižničných služieb – v knižnici bol navýšený fond knižných titulov vrámci dvoch akvizícií knižníc, ktoré podporil Fond na podporu umenia, zakúpil sa moderný knižnično-informačný systém KIS Tritius.

Mesto každoročne investuje zo svojho rozpočtu do nákupu nových knižničných jednotiek a periodickej tlače.Na druhej strane od poslednej úpravy cenníka stúpli aj ceny energií a vzrástli ceny kupovaných knižničných jednotiek.Novým cenníkom chceme zaktualizovať poplatky za služby a zreálniť ich s dnešnou dobou, priblížiť sa sadzbám k porovnateľným knižniciam.

Poslanci uvedené zmeny oboch cenníkov schválili na októbrovom mimoriadnom zasadnutí.

-re-

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter