Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Schválený bol nový cenník služieb a poplatkov v mestskej knižnici a cenník nájomného za prenájom priestorov a techniky MsÚ

Mesto Stropkov disponuje miestnosťami,zvukovou, obrazovou a rozhlasovou technikou či plochami pre výlep plagátov, ktoré sú predmetom prenájmu tak pre podnikateľské subjekty ako pre fyzické osoby. Aktuálny cenník vyššie spomenutých služieb a prenájmu bol prijatý na mestskom zastupiteľstve ešte v roku 2010.

V roku 2015 prešla budova kultúrneho strediska rozsiahlou rekonštrukciou a priestory boli zmodernizované. Bola zakúpená modernejšia zvuková a svetelná technika, inštalovaná bola vzduchotechnika v divadelnej sále aklimatizácia v spoločenskej sále, boli vynovené miestnosti –zakúpený nový interiérový nábytok, galerijný systém, ktoré sú stále predmetom záujmu na prenájom.Rekonštrukciou prešli aj priestory v Dennom centre.

Výška aktuálnych poplatkov za prenájom priestorov je s porovnateľnými mestami najnižšia. V neposlednom rade od poslednej úpravy cenníka stúpli aj ceny energií. V mestách s približne rovnakým počtom obyvateľov boli cenníky za podobné služby upravené k aktuálnemu stavu vybavenia budov a iným možnostiam. Novým cenníkom chceme zaktualizovať ceny nájomného a odplaty za služby a zreálniť ich s dnešnou dobou, priblížiť sa sadzbám k porovnateľným mestám, ktoré uvádzame v tabuľke ako prílohu na porovnanie.

V cenníku došlo k úprave prenájmu z prvých dvoch hodín na hodinovú sadzbu,upravili sa sadzby za jednotlivé prenájmy, spoplatnili sme služby spojené s prípravou miestností. Bez zmeny zostali len sadzby za výlep plagátov a sčasti hlásenia v mestskom rozhlase.

Cenník mestskej knižnice bol aktualizovaný naposledy v roku 2009

Mestská knižnica v Stropkove poskytuje knižnično-informačné služby širokej verejnosti, ponúka svojim čitateľom výber knižných titulov z najrôznejších oblastí -od detskej literatúry cez beletriu a náučné oddelenie až po cudzojazyčnú literatúru.S činnosťou knižnice súvisí aktuálny cenník služieb a poplatkov platný od roku 2009.

Výška poplatkov v knižnici je v porovnaní sinými knižnicami najnižšia. V posledných rokoch došlo k zvýšeniu knižničných služieb – v knižnici bol navýšený fond knižných titulov vrámci dvoch akvizícií knižníc, ktoré podporil Fond na podporu umenia, zakúpil sa moderný knižnično-informačný systém KIS Tritius.

Mesto každoročne investuje zo svojho rozpočtu do nákupu nových knižničných jednotiek a periodickej tlače.Na druhej strane od poslednej úpravy cenníka stúpli aj ceny energií a vzrástli ceny kupovaných knižničných jednotiek.Novým cenníkom chceme zaktualizovať poplatky za služby a zreálniť ich s dnešnou dobou, priblížiť sa sadzbám k porovnateľným knižniciam.

Poslanci uvedené zmeny oboch cenníkov schválili na októbrovom mimoriadnom zasadnutí.

-re-

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter