Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Okresný úrad Stropkov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií informuje

Schvaľovanie vozidiel s obmedzenou prevádzkou tzv. „farmárske značky“

Od 1. 1. 2020 je možné na odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresného úradu (ďalej len „okresný úrad“) požiadať o vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou (ďalej len „schválenie vozidla) pre podomácky vyrobené vozidlá a pre komerčne vyrábané vozidlá vyrobené pred 1. 7. 2009. V obidvoch prípadoch ide o vozidlá určené výlučne na pôdohospodárske práce na obmedzenom území v rámci obhospodarovaného územia, a to: kolesové traktory, pásové traktory, prípojné vozidlá určené za uvedené traktory, ťahané vymeniteľné zariadenia určené za uvedené traktory, poľnohospodárske pracovné stroje samohybné a lesné pracovné stroje samohybné. Vozidlá musia spĺňať

základné technické požiadavky na osvetlenie, brzdy, zvuk, spájacie zariadenia, zvláštne výstražné svietidlo oranžovej farby a označenie pre pomalé vozidlá. Vozidlo nesmie presahovať najväčšiu rýchlosť 25 km/h. Komerčne vyrobené vozidlo musí byť vybavené identifikačným číslom vozidla VIN a výrobným štítkom vozidla, podomácky vyrobené vozidlo identifikačným číslom vozidla VIN (min. 5 miestne, bez I, O, Q).

Prevádzkovateľ vozidla si na okresnom úrade podá návrh na vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou spolu s technickými údajmi, fotografiami vozidla, protokolom o technickej kontrole zvláštnej nie starší ako 30 dní, uvedie rozsah obhospodarovaného územia (kataster určitej obce v nejakom okrese) a uhradí správny poplatok 20 eur. Po schválení vozidla okresným úradom pridelí dopravný inšpektorát vozidlu zvláštne evidenčné číslo s písmenom F s platnosťou na 10 rokov.

Okresný úrad Stropkov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií zatiaľ od začiatku roka 2020 schválil 70 vozidiel s obmedzenou prevádzkou. Všetky potrebné informácie k schvaľovaniu jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou sú pre občanov k dispozícii na webovej stránke okresného úradu a na t. č. 054/ 31 00 415. 

Okresný úrad Stropkov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

                                                                       

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter