Odklad splatnosti preddavkov

Ilustračný obrázok VšZP

V rámci vládnych opatrení na zmiernenie negatívnych vplyvov súvisiacich so šírením ochorenia COVID 19 bola schválená legislatívna úprava, ktorá umožňuje zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) odklad splatnosti preddavkov na zdravotné poistenie.

Vláda SR vydala nariadenie vlády, ktorým sa ustanovil spôsob určenia poklesu čistého obratu podľa osobitného predpisu a príjmov z podnikania a  inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu.

Podmienky na splnenie nároku na odklad splatnosti

Odklad splatnosti poistného sa týka zamestnávateľov a SZČO, ktorým v dôsledku mimoriadnej situácie poklesol čistý obrat alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac. Upozorňujeme, že zamestnávateľ je naďalej povinný odvádzať poistné, ktoré platí zamestnanec a odvádza ho za neho zamestnávateľ, v pôvodných termínoch splatnosti.

Nasledujúci obsah je sprístupnený len prihláseným návštevníkom.

Prihlásiť saRegistrovať