Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Mesto Stropkov upozorňuje na nové dopravné značenie na Ul. Jarkovej

mapka

Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky upozorňujeme vodičov motorových vozidiel, ako aj ostatných účastníkov cestnej premávky, na zmeny dopravného značenia na Ul. Jarkovej. Mesto Stropkov navrhlo úpravu dopravného značenia tak, že  od miestnej komunikácie Ul. Nový riadok, na križovatke s Ul. Kvetnou, smerom na Ul. Jarkovú,  bude križovatka upravená dopravnými značkami ako hlavná cesta, následne bude pokračovanie hlavnej cesty západným smerom vpravo, kde sa dostaneme ku  križovatke s novou príjazdovou miestnou komunikáciou k Ul. Hlinky. Na uvedenej križovatke bude vyznačená hlavná cesta znova vpravo severným smerom, kde sa dostaneme späť ku križovatke s Ul. Nový riadok.

Uvedená zmena dopravného značenia na Ul. Jarkovej bude platiť od 15.augusta 2023, preto vyzývame stropkovských vodičov, aby si pri prejazde ulicou Jarková pozornej všímali novoosadené dopravné značenie a riadili sa dopravnými značkami, aby zbytočne nedochádzalo ku kolíznym situáciám.    

Marián Harmada, náčelník Mestskej polície

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter