Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Dôležité informácie a upozornenie pre správcov bytových domov, predsedov spoločenstiev a vlastníkov bytov a nebytových priestorov vo vzťahu ku COVID-19

Neorganizovanie domových schôdzi a písomného hlasovania

Ústredný krízový štáb SR rozhodol, že od utorka 10. marca 2020 na 14 dní platí plošný zákaz kultúrnych, športových, mimoškolských alebo iných spoločenských podujatí. Vo vzťahu k správe bytových domov odporúčame neorganizovať schôdze a zhromaždenia minimálne počas nasledujúcich 14 dní, teda do 24. marca 2020 a písomné hlasovania o konkrétnych otázkach odložiť na neskôr. Z dôvodu vydania plošného zákazu nebude možné neorganizovanie schôdzí považovať za porušovanie spotrebiteľských práv a tak za túto „nečinnosť“ ani nebude možné udeľovať sankcie. Pokutu je možné uložiť len za porušenie nariadenej karantény.

Zatvorenie prevádzok správcovských kancelárii

V súčasnosti je potrebné, aby sa každý občan, či už ako fyzická osoba alebo ako právnická osoba zachoval zodpovedne vo vzťahu k ostatným obyvateľom SR, s ktorými prichádza do kontaktu. Z tohto dôvodu sa nariadenie Ústredného krízového štábu SR vzťahuje aj na kancelárie a prevádzky správcov, ktorí sú povinní pre verejnosť zavrieť všetky svoje prevádzky a nevyhnutné požiadavky vlastníkov riešiť prostredníctvom emailovej komunikácie alebo telefonicky. Za neposkytnutie úradných hodín nemôže byť správca Slovenskou obchodnou inšpekciou v takejto situácii sankcionovaný.

Pozor na podvodníkov s falošnými testami na COVID-19

Aktuálna situácia ponúka mnoho možnosti pre podvodníkov, ktorí chcú podvodnými praktikami neoprávnene získať finančné prostriedky alebo obhliadnuť ten ktorý byt. Je potrebné upozorniť obyvateľov bytových domov, predovšetkým starších občanov, na tieto nekalé praktiky podvodníkov. Boli zaznamenané prípady, kedy sa podvodníci sanžili dostať do bytov pod zámienkou vykonania testu obyvateľov na COVID-19. Testovanie obyvateľstva SR zatiaľ prebieha iba ak o to obyvateľ sám požiada a má pozitívnu cestovateľskú anamnézu a symptómy nákazy, prípadne ak s nakazeným prišiel do priameho kontaktu. Je potrebné, aby boli obyvatelia bytových domov obozretní a zamedzili takýmto osobám vstup do bytových domov, prípadne zavolali políciu.

Ak Vás téma a problematika s ňou súvisiaca zaujala, neváhajte osloviť priamo odborníka na danú tému, predsedu Združenia pre lepšiu správu bytových domov JUDr. Mgr. Mareka Perdíka na tel. č. 0918 628 240.

Radi Vám problematiku predstavíme!

Mgr. Nina Sovič

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter