Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

COVID-19: Plánované operácie budú postupne v nemocniciach obnovené

Contribution Sasid @ Pixabay

​Plánované zákroky v nemocniciach aj v čase celosvetového riešenia pandémie ochorenia COVID-19 dostávajú zelenú, no s prísnymi pravidlami na ochranu verejného zdravia. Národný klinický tím po konzultácii so šéfom rezortu zdravotníctva Marekom Krajčím pripravil pre nemocnice jasné pravidlá. Plánované zákroky môžu spustiť, ale za presne stanovených podmienok.

Plánovaná zdravotná starostlivosť v nemocniciach sa bude riadiť Klinickým protokolom.

Operácia, ktorá nie je akútna, sa poskytne na základe rozhodnutia konziliárneho tímu daného zdravotníckeho zariadenia, konzílium bude tvoriť zástupca operačnej disciplíny alebo ďalší špecialisti, ktorí posúdia, či je vykonanie daného výkonu bezpečné na základe návrhu indikujúceho lekára,“ uviedol minister zdravotníctva SR Marek Krajčí.

Konzílium komplexne posúdi stupeň naliehavosti plánovanej zdravotnej starostlivosti, vplyv indikujúcej diagnózy na zdravotný stav pacienta, riziko následkov prípadnej odloženej zdravotnej starostlivosti (vrátane rizika úmrtia alebo zhoršenia zdravotného stavu), riziko vyplývajúce z epidemiologickej situácie ako aj riziko prípadnej potreby následnej liečby komplikácií a prípadnej potreby intenzívnej starostlivosti (vrátane kapacitných možností a využitia personálnych a materiálno-technických zdrojov).

Prioritne musíme myslieť na riešenie situácie s ochorením COVID-19 a poskytovanie zdravotnej starostlivosti v tejto oblasti, no nezabúdame aj na ďalšie segmenty nemocničnej zdravotnej starostlivosti, preto konzílium pri rozhodovaní o plánovanej operácii bude prihliadať na fakt, či je nemocnica schopná poskytovať v stopercentnej kondícií neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Dôležitým rozmerom pri posudzovaní bude aj  aktuálna epidemiologická situácia daného zariadenia,“ vysvetlil minister zdravotníctva.

Na základe klinického posúdenia stavu a prognózy budú pacienti rozdelení do viacerých skupín. Pôjde o skupinu stredne naliehavých stavov, skupinu naliehavých stavov a skupinu urgentných stavov.

V prípade, že sa kapacita nemocnice na riešenie pacientov v urgentnom stave naplnila, zabezpečilo by sa ich presmerovanie na pracoviská s dostatočnou kapacitou. Takýto transfer je potrebné podľa potreby realizovať v spolupráci so zdravotnými poisťovňami pri zohľadnení reprofilizačných plánov ústavných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,“ povedal minister zdravotníctva SR Marek Krajčí.

Podmienkou pre prijatie do zdravotníckeho zariadenia  a naplánovanie operačného zákroku je, aby pacientzostal 14 dní v domácej izolácii a denne monitoroval svoje zdravie – najmä opakované meranie telesnej teploty v priebehu dňa a sledovanie klinických príznakov (kašeľ, dýchavičnosť, bolesti hlavy a svalov), predložil čestné prehlásenie pacienta/zákonného zástupcu, že mu nebola nariadená ďalšia karanténa (VLD, RÚVZ), ktorá by pretrvávala v čase hospitalizácie.

V prípade, že mu bola na základe pozitívnej cestovateľskej anamnézy alebo kontaktu s chorým na COVID-19 nariadená 14-dňová karanténa alebo izolácia v domácnosti, je potrebné, aby pacient ukončil 14-dňovú karanténu alebo izoláciu v domácnosti a monitoring klinických príznakov, pričom v priebehu ani po skončení karanténnych opatrení neboli u neho zaznamenané klinické príznaky COVID-19 (najmä horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, bolesti hlavy a svalov), v prípade objavenia sa klinických príznakov o tejto skutočnosti včas informoval svojho VLD/VLDD, bol klinicky a laboratórne vyšetrený.

V prípade pozitivity na COVID-19 sa operácia / intervenčný zákrok odkladá až do úplného vyliečenia a 2 negatívnych výsledkov odobratých v minimálnom intervale 24 hodín, predložil čestné prehlásenia pacienta/ jeho zákonného zástupcu, že je zdravý a bez známok respiračnej infekcie, že ukončil vyššie uvedené karanténne opatrenia a nebola mu z epidemiologického dôvodu nariadená ďalšia karanténa alebo domáca izolácia s monitoringom zdravotného stavu.

-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter