Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Oznamy

Obec Miňovce: Oznámenie

Obec Miňovce zastúpená starostom obce Miroslavom Mojsejom, na základe    § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov  a v nadväznosti  na

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie