Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Oznamy

POZVÁNKA

Výbor Urbárskej spoločnosti, pozemkové spoločenstvo Vojtovce oznamuje, že dňa 26. novembra 2022 (sobota) o 13:00 hod. sa v priestoroch Obecného úradu Vojtovce uskutoční členská schôdza.Výbor

Čítať viac »

Obec Miňovce: Oznámenie

Obec Miňovce zastúpená starostom obce Miroslavom Mojsejom, na základe    § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov  a v nadväznosti  na

Čítať viac »
Žiadne ďalšie príspevky na zobrazenie