Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vaše ohlasy 50/2011

<h3>Čítanie je pre um to isté, čo fyzické cviky pre telo

Ako čitateľ Stropkovského Spektra chcel by som v tomto jesenno-zimnom
období širšej verejnosti pripomenúť tohtoročný 27. október ako Deň
Prešovského samosprávneho kraja. Nakoľko jeho predseda pán Peter Chudík
umožnil v tento deň nielen bezplatný vstup do múzeí a galérií, ale
i zúčastniť sa na rôznych podujatiach v knižniciach. V tejto súvislosti
som sa rozhodol využiť vhodnú príležitosť – vymeniť knihu o rodnej
obci – OžIVUJÚCI REPEJOV, ako autor, v jednej z prešovských knižníc
za ponúkanú publikáciu VITAJNE V PREŠOVSKOM KRAJI. Spomenutá kniha
o oživujúcom Repejove hovorí aj o tom, že prisťahovalci prispievajú
zabrzdeniu klesajúcej tendencii obyvateľov obce. Myšlienkou publikácie je aj
opisno-rozprávačským postupom a sugestívnou zbeletrizovanou formou podať
niekdajšiu i súčasnú históriu obec Repejov (ktorá v minulosti náležala
pod Stropkovský zámok), pozostávajúcu z dvoch komponentov: niekdajšieho
Repejova ako takého a bývalých Pravroviec, ktoré sa začiatkom 60-tych rokov
v rámci tzv. teritoriálneho rozdelenia spojili. Hlavným cieľom knihy je
poukázať na niekdajšie ťažkosti našich gazdov, zobraziť ich rodinný
vidiecky život, ktorý zatiaľ v takomto rozsahu opísaný nebol. Zameral som
sa aj na históriu našich slovanských či rusínskych koreňov, na vznik obce
a jej prvotné famílie. Zobrazil som najmä život medzi vojnami i po
oslobodení od fašistov. Nezabudol som ani na hospodársky,
kultúrno-politický a cirkevný život, vrátanie folklóru a zvykov.
Mgr. Ján Hríb

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter