Vaše ohlasy 50/2011

<h3>Čítanie je pre um to isté, čo fyzické cviky pre telo

Ako čitateľ Stropkovského Spektra chcel by som v tomto jesenno-zimnom
období širšej verejnosti pripomenúť tohtoročný 27. október ako Deň
Prešovského samosprávneho kraja. Nakoľko jeho predseda pán Peter Chudík
umožnil v tento deň nielen bezplatný vstup do múzeí a galérií, ale
i zúčastniť sa na rôznych podujatiach v knižniciach. V tejto súvislosti
som sa rozhodol využiť vhodnú príležitosť – vymeniť knihu o rodnej
obci – OžIVUJÚCI REPEJOV, ako autor, v jednej z prešovských knižníc
za ponúkanú publikáciu VITAJNE V PREŠOVSKOM KRAJI. Spomenutá kniha
o oživujúcom Repejove hovorí aj o tom, že prisťahovalci prispievajú
zabrzdeniu klesajúcej tendencii obyvateľov obce. Myšlienkou publikácie je aj
opisno-rozprávačským postupom a sugestívnou zbeletrizovanou formou podať
niekdajšiu i súčasnú históriu obec Repejov (ktorá v minulosti náležala
pod Stropkovský zámok), pozostávajúcu z dvoch komponentov: niekdajšieho
Repejova ako takého a bývalých Pravroviec, ktoré sa začiatkom 60-tych rokov
v rámci tzv. teritoriálneho rozdelenia spojili. Hlavným cieľom knihy je
poukázať na niekdajšie ťažkosti našich gazdov, zobraziť ich rodinný
vidiecky život, ktorý zatiaľ v takomto rozsahu opísaný nebol. Zameral som
sa aj na históriu našich slovanských či rusínskych koreňov, na vznik obce
a jej prvotné famílie. Zobrazil som najmä život medzi vojnami i po
oslobodení od fašistov. Nezabudol som ani na hospodársky,
kultúrno-politický a cirkevný život, vrátanie folklóru a zvykov.
Mgr. Ján Hríb

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter