Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Vaše ohlasy 49/2015

<h3>Reakcia vedenia mesta na ohlas „Chodníky 21. storočia“ zo
Stropkovského Spektra č.48</h3>

<h3>„Dokončovacie práce sprevádzajú problémy, investora upozorňujeme na
nedostatky“</h3>

<p>Počas celej výstavby kanalizácie v meste sme konfrontovaní so
sťažnosťami verejnosti týkajúcimi sa kvality vykonávaných prác. Či už
to bol samotný priebeh výkopových prác, pokládka potrubia alebo následné
zhutňovanie a zásyp. Zistené nedostatky sme opakovane prezentovali
investorovi a zhotoviteľom na pravidelných kontrolných dňoch a žiadali
nápravu. Rovnako postupujeme aj dnes, kedy na celej stavbe prebiehajú
dokončovacie práce chodníkov a ciest, na ktorých prebiehalo uloženie
kanalizačného potrubia.<br>
Viaceré problematické úseky, na ktoré sme upozornili boli nanovo
dokončené. Naposledy sa tak stalo po výhradách ku kvalite asfaltového
povrchu na chodníku oproti VÚB a pri bývalom Agrostave, ktorý bol
odstránený a položený nanovo.<br>
Registrujeme nespokojnosť verejnosti a aj mesto má k priebehu prác na
niektorých úsekoch výhrady. Nebudeme však preberať zodpovednosť za
investora a dodávateľov stavieb za nekvalitne odvedené práce. My využijeme
všetky dostupné prostriedky, aby sme docielili prevzatie miestnych
komunikácií v adekvátnej kvalite. V rámci kolaudačného konania vznesieme
svoje pripomienky k vyhotoveniu prác a uvedeniu jednotlivých úsekov do
pôvodného stavu. Očakávame, že podobne bude pri preberaní stavieb a
kolaudačného konania postupovať aj Odbor životného prostredia OÚ
v Stropkove, ktorý je v prípade tejto investície VVS, a.s., stavebným
úradom.<br>
Netreba zabudnúť na fakt, že mesto by určite malo lepšiu vyjednávaciu
pozíciu s investorom, keby malo svojho zástupcu v dozornej rade
Východoslovenskej vodárenskej, a.s.. Vzhľadom na skutočnosť, že
v dozornej rade stále zastáva funkciu bývalý primátor Peter Obrimčák,
mesto nemá priamy dosah a samotný priebeh a realizáciu investičnej akcie.<br
/>
Registrujeme, že verejnosť živo diskutuje aj na tému chodníka od
križovatky pri VÚB po autobusovú stanicu. Vo všeobecnosti je povinnosťou
zhotoviteľa dať všetky miestne komunikácie do pôvodného stavu. V prípade
chodníka na Hviezdoslavovej mala byť opätovne položená pôvodná zámková
dlažba. Po opakovaných obhliadkach jednotlivých úsekov sme sa však so
zhotoviteľom zhodli, že jej opätovné položenie nebude technicky možné
v celom rozsahu, keďže viaceré časti dlažby boli poškodené. Ide
o bezšpárový typ dlažby, ktorého parametre neumožňujú opätovné
uloženie na takom veľkom úseku. Kto pozná stavebnú problematiku určite
vie, že roky používaná dlažba sa pri rozoberaní a následnom položení na
veľkých frekventovaných plochách značne poškodí a na opätovné použitie
na pešie chodníky jednoducho nie je vhodná. Budeme trvať na tom, aby bola
kvalita nového asfaltového chodníka minimálne taká, ako na rozšírenom
chodníku vedúcom do Tesly. Samozrejme, aj tam sme už upozornili zhotoviteľa
na prepadnutý povrch neďaleko bývalého areálu STS a celý úsek bude
opravený.<br>
V súvislosti s chodníkom na Hviezdoslavovej nerozumiem, kto a prečo šíri,
dovolím si povedať, nezmysly o tom, že pôvodná dlažba bola využitá na
súkromné účely. Chcem zdôrazniť, že celá ostala v majetku mesta a je
uložená v areáli zberného dvora, ktorý je monitorovaný kamerovým
systémom. Každý jeden diel tejto dlažby bude využitý v meste, pričom
prvá časť už bola položená na novom parkovisku pri kopci a v budúcom
roku budeme pokračovať ďalej. Som vďačný za každý opodstatnený podnet
aj na túto tému. Verejnosť má na rozdiel od minulosti k dispozícii
oficiálne profily samosprávy na sociálnych sieťach i webovú aplikáciu
odkazprestarostu.sk, kde je možnosť otvorenej diskusie. Snažíme sa reagovať
aj na takýto druh dezinformácií, ale niekedy je nad naše sily relevantne
odpovedať na nezmyselné dohady a obvinenia.<br>
<strong>Ondrej Brendza, primátor mesta</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter