Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vaše ohlasy 48/2015

<h3>Chodníky 21. storočia</h3>

<p>Chcel by som sa opýtať vedenia mesta. Viem, že v meste je veľa
obyvateľov, ktorým je jedno v akom meste žijú, no sú medzi nami aj takí
ako ja, ktorému to jedno nie je. Môj postreh je k chodníkom v meste. Prečo
sa pokrývajú asfaltom, keď predtým boli zo zámkovej dlažby? Nerozumiem
tomu, veď dlažba bola, kam sa podela? To nie sú peniaze už ani na to, aby sa
chodníky dali do pôvodného stavu? Chodníky v meste pokrývať asfaltom je
výsmech doby 21. storočia. Veď už aj v každej dedine robia chodníky zo
zámkovej dlažby. Myslel som si, že nové vedenie mesta bude mať záujem aj
naďalej skrášľovať prostredie Stropkova. Sklamal som sa.<br>
<strong>K. D.</strong></p>

<h3>Ploty</h3>

<p>Z histórie vieme, že keď sa naši predkovia usídlili vo svojej
zasľúbenej zemi, postupne si nadobudnuté pozemky (územia) označovali.
A tak si najprv na medze kládli veľké kamene (balvany). Postupne podľa
svojich možností sa ohradzovali drevenými, neskôr železnými, plotmi a
najvyššou formou boli kamenné múry. Tieto formy ochrany územia majú
v dejinách tzv. periódy (opakovania). Názorným príkladom toho je aj jedna
stavba viditeľná z vesmíru Čínsky múr, ktorý mal slúžiť na obranu
pred nájazdmi výbojných mongolských kmeňov. Jeho opakovaním v dejinách
bola stavba berlínskeho múru, ktorý mal chrániť pred prenikaním zhnitého
kapitalistického systému do prosperujúcej socialistickej spoločnosti. Na
rozdiel od čínskeho múru, ktorý pretrval storočia a teraz slúži ako
turistická atrakcia, berlínsky múr po niekoľkých desaťročiach nevydržal
nával demokracie a zmizol z povrchu zemského. Čo sa týka nižšej formy a
ochrany územia, t. j. plotov, tie sme tu mali za socializmu a chránili našu
socialistickú vlasť, hovorilo sa im tiež železná opona. Tento plot
zabezpečený nepretržitou ochranou bol tak technicky dokonalý, že vyzeralo
ako by tu mal byť naveky. No prišla nežná revolúcia a plot padol ako hrad
z kariet. Jeho časti si turisti rozobrali ako talizmany. Po vzniku novej
ríše, tzv. Európskej únie, bola potreba nejako ju ohradiť. Použili na to
neviditeľnú hranicu, tzv. šengenskú. Táto vydržala iba niekoľko
desaťročí keď neodolala nájazdom migrantov a emigrantov z Ázie a Afriky.
A tak teraz znova prichádza na rad stavba starého dobrého železného plota,
no ak by nevydržal ani ten, máme v zálohe ešte vyššiu formu ochrany
územia – múry.<br>
<strong>ujco</strong><br>
P.S.: Robme ploty otty poty</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter