Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vaše ohlasy 48/2013

<h3>Poďakovanie</h3>

<p>Dom detí Božieho milosrdenstva, n. o. Stropkov a Združenie na pomoc
ľuďom s mentálnym postihnutím v Stropkove srdečne ĎAKUJE všetkým nám
známym aj neznámym darcom – právnickým a fyzickým osobám, ktorí
podporili našu činnosť a aktivity ľudí s mentálnym postihnutím
darovaním 2% z podielu zaplatenej dane.<br>
<strong>Za deti, rodičov a zamestnancov Mgr Stanislava Hubáčová, riaditeľka
DDBM, n. o.</strong></p>

<h3>Reakcia k článku SS č.47 „Pri Oľšavke sa bojovalo ako za druhej
svetovej vojny“ a vrelé poďakovanie občanov obce JUDr. Jánovi Kocákovi za
propagáciu obce z vojnových čias roku 1944 a súčasnosti</h3>

<p>Samozrejme, že ďakujeme za pozitívne hodnotenie vojnovej ukážky
skutočne sa odohraných vojnových udalosti v roku 1944 v Oľšavke, ako aj
veľmi dobré hodnotenie organizačné zvládnutie akcie po každej stránke
v tomto článku, nehovoriac, že nás to aj úprimné potešilo.<br>
Spomenúť si zaslúži aj tá skutočnosť, že do prípravy a realizácie
akcie bola zapojená viacmenej celá obec, z každého domu boli zástupcovia,
či to priamo v ukážke, za páskou pri organizácii, alebo sa inak podieľali
na príprave a priebehu podujatia.<br>
My, všetci ostatní občania obce (organizátori, priami účastníci ukážok,
atď…) ktorí sme sa len následne podieľali na akcií, chceme sa však
nášmu rodákovi Jánovi Kocákovi vrelo poďakovať za prvotnú myšlienku
uskutočniť túto akciu a samozrejme zabezpečenie ďalších s tým
súvisiacich prác a vybavovačiek. Bez toho a neho by sa to neuskutočnilo. To,
že Janko je zanietenec pre vojenskú históriu, že je to jeho veľký
koníček, ktorému venuje mnoho zo svojho voľna a nielen to nasvedčuje aj
hodnotenie jeho kolegov z Klubu vojenskej histórie. Medzi chalanmi, ktorí sa
venujeme vojenskej histórii mu nikto nepovie inak než Janko. Janko, pre jeho
pohodovú, rozvážnu a veľmi priateľskú povahu. K vojenskej histórii
„pričuchol“ v bratislavskom klube „Klub priateľov vojenskej histórie
Slovenska“. Už tam sa z neho stal jeden z najuznávanejších a veľmi
zanietených dépečkarov. Čo znamená dépečkar? Je to človek, ktorý nosí
a obsluhuje ľahký guľomet sovietskej výroby DP-27. Po určitom čase
prešiel do klubu, ktorý sa venuje vojenskej histórii venovanej
1. Československému armádnemu zboru v ZSSR – KVH Polom. Tam sa Janko
našiel, keďže už dávno bol známy veľmi blízkym vzťahom k nášmu
armádnemu zboru. Nie je to nič zvláštne u Janka, keďže všetci vieme, že
pochádza z kraja, ktorý oslobodzoval 1.ČSAZ. Z kraja, ktorý je Jankovi tak
blízky, a na ktorý je tak hrdý. Je málo ľudí, ktorí vedia byť tak
úprimne zamilovaní do svojho rodiska a kraja, a to napriek tomu, že pracuje
na opačnom konci republiky, t. j. v Bratislave. My všetci vieme, že Janko je
„Rusnák“ a je na to hrdý. A tú hrdosť na svoju obec, kraj a
príslušnosť k Rusínom mu mnohí môžu závidieť. Aj preto sa snaží
svoje aktivity zamerať tam, kde sú jeho korene – ridnyj kraj. Čo k tomu
dodať? Len ešte raz, veľké ďakujeme Janko. K zvládnutiu tak náročnej
akcie, ktorej sa zúčastnilo 130 členov z rôznych Klubov vojenskej
histórie (dole sú ich názvy) vrátané priamo účinkujúcich dedinčanov
(nie hercov) na ukážkach a odhadujeme do 2 tisíc návštevníkov ukážok,
musí byť samozrejme ešte aj materiálno – technické zabezpečenie, ako aj
financie. Bez toho to žiaľ nejde. A tu sa treba taktiež poďakovať
všetkým sponzorom akcie.<br>
<strong>Obec, Ján Biroš</strong></p>

<h3>Poďakovanie</h3>

<p>Chcem sa poďakovať za ústretovosť, ľudský prístup a skoré vybavenie
objednávok Igorovi Kizákovi zo Sitníkov a servisu Františka Ptašinského
Feďo servis za odborný prístup a kvalitný servis.<br>
<strong>Maximálne spokojný zákazník R. A.</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter