Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Vaše ohlasy 47/2015

<h3>25. výročie</h3>

<p>Bola neskorá jeseň porevolučného roku 1990, keď v priebehu jedného
mesiaca bola zahájená a ukončená výstavba tzv. „čierneho chodníka“
z predmestia Stropkova-Sitníka do centrálnej časti mesta Stropkova. Ono sa
zdá, že je čierny pre svoj povrch, kvôli čiernej farbe asfaltu, ale
v skutočnosti jeho názov pramení z podstaty čiernej stavby. Už za
predchádzajúcich vedení mesta, ktorých sa za štvrťstoročie vystriedalo
niekoľko, boli snahy a vyhlásenia o legalizácii tejto stavby, no všetko
ostalo iba pri plánoch a sľuboch. Jeden čas svitalo na lepšie časy, lebo sa
uvažovalo o prepojení mesta s rekreačnou oblasťou Domaša-Valkov
cyklochodníkom. Teraz je to znovu neaktuálne, lebo v plánoch nového vedenia
mesta je prepojiť cyklochodníkom mestá Stropkov a Svidník. Keďže podľa
platných zákonov sa čierne stavby majú zbúrať, aj tu boli snahy o jeho
zbúranie zo strany traktoristov miestneho podielnického družstva, ktorý pri
orbe priľahlých pozemkov chceli chodník rozorať. Momentálne je okolie
zatrávnené akože lúka, tak mu preoranie z tejto strany nehrozí. Ďalší
pokus o zbúranie tejto stavby mal aj mestský podnik Služba, ktorý pri
odhŕňaní snehu veľkými traktormi ho veľmi poškodil, no v poslednej dobe
si túto údržbu prevzali na svoje plecia nezamestnaní (Stanci) v rámci
verejnoprospešných prác a tak aj táto hrozba bola zažehnaná.<br>
Za spomínané štvrťstoročie nám okolie čierneho chodníka aj veľmi
opeknelo stromoradím zo železných stĺpov po oboch stranách (železná
Alej). K jeho skrášleniu prispelo aj množstvo bilbordov, z ktorých máme
prehľad všetkého najlepšieho čo momentálne letí v politike a biznise.<br
/>
Záverom by som chcel jubilantovi zablahoželať veľa zdaru a vytrvalosti do
ďalšej štvrťstoročnice a ako malý darček som mu dal tri vedra betónu na
ošetrenie najboľavejších úsekov.<br>
PS: Jubilant by nepohrdol aj nejakým tým fúrikom betónu a asfaltu od mesta a
sponzorov na svoje boľačky.<br>
<strong>ujco</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter