Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vaše ohlasy 46/2013

<h3>Poďakovanie reštaurácii DELTA Stropkov</h3>

<p>Touto cestou by sme sa chceli poďakovať personálu pracujúcemu
v reštaurácii DELTA, ktorý dňa 1. 11. 2013 operatívne a spoľahlivo
zabezpečil vo veľmi krátkom čase pohostenie na kar rodine Dulebovej v obci
Bukovce. Smútiaca rodina 1. 11. 2013 sa o 14.00 hod. (pol hodiny pred
pohrebom) dozvedela, že pohostenie na kar dohodnutá firma TIMDžI
nezabezpečí, lebo si pomýlila dátum pohrebu. Ukončenie pohrebu bolo
plánované na 15.30 hod. Reštaurácia DELTA v priebehu jednej hodiny
dokázala pre 75 ľudí zabezpečiť pohostenie na kar, za čo im je smútiaca
rodina veľmi povďačná.<br>
<strong>-p-</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter