Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vaše ohlasy 35/2008

Chcem reagovať na minulotýždňovú
anketu
„PREČO SA ĽUDIA ROZVÁDZAJÚ“.

Bolo tam päť názorov občanov Stropkova, ale ani v jednom z nich sa
nenašlo to kúzelné slovíčko, ktoré sa v kostoloch spomína každé tri
minúty – LÁSKA. Vážení spoluobčania, Vy si skutočne myslíte, že
dôvodom rozpadov rodín je nedostatok tolerancie, ohľaduplnosti alebo to, že
jeden z partnerov odchádza ďaleko za prácou? Naozaj si myslíte, že Boh
poslal svojho jediného syna na takú potupnú smrť práve kvôli týmto
vlastnostiam? Neobetoval svojho syna práve kvôli tomuto čarovnému slovíčku
LÁSKA? Ako sa môžu dvaja ľudia tolerovať, rešpektovať a dávať si
vzájomnú úctu, ak medzi nimi niet tohto nádherného citu, ktorý si
nevyžaduje žiadne výhrady? Nemôžu predsa spolu žiť dvaja ľudia, medzi
ktorými je len pripútanosť a akási citová náklonnosť. O tom HYMNUS NA
LÁSKU (Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 13. kapitola) predsa nehovorí.
Prečítajte si to pozorne a rozjímajte nad krásnymi slovami sv. Pavla. Ešte
krátke pozastavenie pri Vás, skôr narodených. Ruku na srdce, z vysokej
rozvodovosti viníte mladých ľudí. Že pristupujú k životu ľahkovážne.
Ale aj Vy, keď ste sa pred mnohými rokmi sobášili, tiež ste si mysleli (a
možno aj verili tomu), že to bolo z lásky. Po rokoch ste si však uvedomili,
že to možno ani láska nebola, skôr akási zamilovanosť, ktorá po rokoch
opadla. A neraz ste chceli urobiť ten závažný krok a odísť od partnera,
ale strach a hanba okolia Vám to nedovolili. Koho ste však tým oklamali?
Možno svoje okolie, ľudí, ktorí žijú vo Vašej blízkosti, ale nie Boha a
seba. Na obranu zachovania manželstva zvyknete využívať deti ako štít,
ktorý má zadržať manželov v ich snahe o prípadný rozvod. Naozaj si
myslíte, že pre deti je lepšie pozerať sa na každodenné hádky, hnev a
urazenosť svojich rodičov, medzi ktorými niet lásky? Je to naozaj tá
správna cesta výchovy láskou? Veď LÁSKA predsa nevie, čo znamená vo
vzťahu hnev, závisť, zlosť, žiarlivosť, nenávisť… Ako si potom majú
budovať svoj vlastný vzťah v budúcnosti? Vraví sa, že deti vidia vzor
výchovy vo svojich rodičoch. Skutočne je táto cesta tá pravá a správna?
Asi nie, keď je taká vysoká rozvodovosť. Možno si povedali, že takto žiť
nechcú, ako žili ich rodičia. Skúsme všetci na tomto svete rozdávať viac
LÁSKY. Takej skutočnej, nie zištnej. Takej, ktorá nečaká žiadnu odmenu.
Jednoducho dávať a nič za to nežiadať. Ani Boh nežiadal od nás odmenu za
to, že nás stvoril. Stvoril nás pre LÁSKU a nie pre utrpenie.
I.V.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter