Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vaše ohlasy 25/2012

<h3>Poďakovanie

Chceli by sme sa srdečne poďakovať celému personálu Chirurgického
oddelenia svidníckej nemocnice. Osobitná vďaka patrí primátori MUDr.
Jánovi Kontrovi, zástupcovi primára MUDr. Igorovi Leškovi, ďalším
lekárom, zdravotným sestrám a všetkým, ktorí nám pomáhali zvládnuť
predoperačný, operačný a pooperačný stav. Celý personál svoje povolanie
vykonáva podľa Hippokratovej prísahy a ukážkovo sa stará o pacienta.
Ešte raz ďakujeme a prajeme im veľa úspechov v práci a v osobnom
živote.
Vďační pacienti Helena Kurilcová a Pavol Gaľ

Pochvala a poďakovanie

Touto cestou sa chceme poďakovať gynekologicko-pôrodníckemu oddeleniu
Svidník pod vedením primára MUDr. Novického. Vysoko si vážime odborne
vykonanú prácu a ľudský prístup celého lekárskeho personálu ako aj
ochotu, starostlivosť a povzbudivé slová milých a usmievavých sestričiek.
Odkaz pre ženy: Ak máte zdravotné problémy, neobchádzajte svidnícke
gynekologicko-pôrodnícke oddelenie.
Spokojné pacientky zo Stropkova

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter