Vaše ohlasy 25/2012

<h3>Poďakovanie

Chceli by sme sa srdečne poďakovať celému personálu Chirurgického
oddelenia svidníckej nemocnice. Osobitná vďaka patrí primátori MUDr.
Jánovi Kontrovi, zástupcovi primára MUDr. Igorovi Leškovi, ďalším
lekárom, zdravotným sestrám a všetkým, ktorí nám pomáhali zvládnuť
predoperačný, operačný a pooperačný stav. Celý personál svoje povolanie
vykonáva podľa Hippokratovej prísahy a ukážkovo sa stará o pacienta.
Ešte raz ďakujeme a prajeme im veľa úspechov v práci a v osobnom
živote.
Vďační pacienti Helena Kurilcová a Pavol Gaľ

Pochvala a poďakovanie

Touto cestou sa chceme poďakovať gynekologicko-pôrodníckemu oddeleniu
Svidník pod vedením primára MUDr. Novického. Vysoko si vážime odborne
vykonanú prácu a ľudský prístup celého lekárskeho personálu ako aj
ochotu, starostlivosť a povzbudivé slová milých a usmievavých sestričiek.
Odkaz pre ženy: Ak máte zdravotné problémy, neobchádzajte svidnícke
gynekologicko-pôrodnícke oddelenie.
Spokojné pacientky zo Stropkova

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter