Vaše ohlasy 24/2013

<h3>Nezabudnuteľné stretnutie</h3>

<p>30. mája sa v Nezábudke stretli bývalí spolužiaci, ktorí v roku
1962 skončili základnú školu, teda 9. ročník. Bola to škola jedinečná
v širokom okolí. Bola to škola internátna, nikde inde taká nebola. Je
potrebné povedať, že to bola škola s vyučovacím jazykom ukrajinským.
V tom čase nejazdili autobusy do každej dediny, ale v každej dedine bola
škola s ročníkmi 1 až 5. žiaci museli pokračovať ďalej v Stropkove a
tak musela byť internátna. Taká škola vznikla v päťdesiatych rokoch.
Staršia škola bola v terajšej budove poľnohospodárskej školy a internát
v terajšej budove lekárne KAPPA. Neskôr sa škola presťahovala do dnešnej
budovy obvodného úradu, kde sme aj my končili 9. ročník. Naša trieda
9. A mala 21 žiakov, niektorí končili školskú dochádzku v nižších
ročníkoch. Z našej triedy zomreli traja spolužiaci. Na stretnutie sa
prihlásilo 18, no deň pred stretnutím sa dve odhlásili, že z vážnych
dôvodov nemohli prísť. Veľmi nás potešili svojou účasťou triedny
učiteľ A. Uram so svojou manželkou Oľgou, tiež našou učiteľkou, ktorí
zotrvali s nami až do konca. Mnohí sme sa nevideli celé to dlhé obdobie.
Bolo to úžasné stretnutie. Vtedy sme sa rozišli ako deti a stretli sa ako
dedkovia a babky. Mnohí sme sa vôbec nespoznali. Vďaka prípravnému výboru
za skvelý nápad. Boli sme ako jedna veľká rodina. V príjemnej atmosfére
už spomínanej reštaurácie cítili sme sa všetci vynikajúco. Touto cestou
ďakujeme majiteľom, manželom Tarabčákovým a ich personálu za dobre
poskytnuté služby. My sme si dlho spomínali na staré dobré školské časy.
Mnohí z nás sa vysoko dostali na vysoké postavenia v spoločnosti. Za
všetko vďaka dobrej príprave do života patrí poďakovanie všetkým
pedagógom, ktorí nás učili. Nebolo konca kraja našim spomienkam, ktoré sa
striedali s dobrými pesničkami za sprievodu harmonikára I. Duranku a dobrým
jedlom. Rozchádzali sme sa po polnoci, aj keď počasie bolo nepriaznivé,
lúčili sme sa s dobrou náladou a optimizmom do ďalších rokov života.<br
/>
<strong>Bývalá preds. tr. Mgr. A. Gumanová</strong></p>

<h3>Výzva</h3>

<p>V sobotu 25. 5. 2013 predpoludním pri návšteve mestského cintorína
som zamieril k hrobovým miestam mojich príbuzných. Proti jemne
poprchávajúcemu dažďu som použil dáždnik, no na obranu pred meter vysokou
mokrou trávou sú potrebné vysoké rybárske čižmy, no tie neboli poruke.
Preto po niekoľkých krokoch ma tráva omočila až vyše kolien. Chcem vyzvať
zubatú (smrtku), aby si robila doma (cintorín) poriadok a svoje náradie –
kosu, na nejaký čas nepoužívala na podrezávanie hrdiel nič netušiacich
ľudí, ale na pravidelné vykosovanie svojho domu, t. j. mestského
cintorína.<br>
P. S.: Dúfam, že sa neurazí a nezájde si pre mňa.<br>
<strong>Ujco</strong></p>

<h3>Výpredaj majetku mesta</h3>

<p>V posledných dvoch číslach Stropkovského spektra rezonuje predaj
nehnuteľného majetku v meste Stropkov. V poslednom čísle spomínaného
týždenníka boli uverejnené názory opozície, ako aj vedenia mesta. Plne sa
stotožňujem s názormi opozičných poslancov ako aj nájomcov z OD Mier.
Naopak nemôžem súhlasiť s názorom prednostu MsÚ p. Klebana. V prvom
rade, že časť opozičných poslancov nehlasuje nijak. Neviem, či viete p.
Kleban, ale ako prednosta mesta by ste mali vedieť, že v Stropkove vysiela
mestská televízia? Takže môžeme sledovať priebeh zasadnutia mestského
zastupiteľstva a samozrejme aj hlasovanie. V druhom prípade p. Kleban sa Vám
zdá, že opoziční poslanci plnia iba pokyny politických strán, alebo
vlastné osobné ambície. Treba povedať, že je to lož, ako by povedal Čech
fakt sa Vám to zdá. Musím spomenúť aj troch nezávislých poslancov
mestského zastupiteľstva. Pýtam sa, je v meste nezávislá politická
strana? Ak sa dobre pamätám, neviem aby niekde na Slovensku taká bola. Potom
čie pokyny plnia? Som presvedčený, že títo poslanci sú dospelí,
svojprávni a majú občianske preukazy. Čo sa týka postoja opozičných
poslancov k narábaniu s majetkom mesta, musím povedať, že títo sa
stavajú zodpovedne a vysoko profesionálne. Záleží im na tom ako bude mesto
hospodáriť, a to nielen v krátkodobom, ale aj dlhodobom horizonte. Z toho
dôvodu nesúhlasia s predajom nehnuteľnosti alebo čerpania nevýhodných
úverov. Čítal som v novinách, že časť týchto požičaných finančných
prostriedkov má byť použitá na opravu chodníkov. To už ani chodníky si
nevieme opraviť sami? Prijatím na dobu určitú niekoľkých majstrov a
robotníkov (Služba SP), by bola aj práca a verím, že by sa ušetrila aj
časť finančných prostriedkov. Takýmto spôsobom by postupoval každý
podnikateľ v meste. Keď som už pri podnikateľoch, tak títo skupujú
nehnuteľnosti a potom žijú s inkasovaného prenájmu a vedenie mesta
postupuje úplne opačne. Som pevne presvedčený, že rovnako by ste
postupovali aj Vy, samozrejme ak by ste mali vyárendovanú doživotnú funkciu
prednostu MsÚ, lebo by ste museli myslieť aj na roky budúce. Ďalej
v príspevku spomínate, komu záleží na živote a rozvoji mesta, o ťahaní
jedného konca povrazu, o rodine a deťoch. To som už niekde počul, už viem
známy rétorik z Elektry. Zmienili ste sa aj o obvineniach, urážkach a
osočovaní v tlači, webových stránkach a pod. Veď nehanbite sa a povedzte,
že sú to idioti, určite nebudete prvý kto ich takto bude
„titulovať“.<br>
Čo sa týka Vami spomenutými komunálnymi voľbami, musím povedať, že
budete mať veľmi ťažkú úlohu presvedčiť na svoju stranu inteligenciu a
podnikateľov mesta. Ak sa vám podarí, tak iba svojich voličov pri Ondave.
Záverom musíte uznať, že môj nesúhlas s Vašim názorom súvisí priamo
s výkonom Vašej funkcie, za ktorú Vás obyvateľa mesta platia. Táto
finančná „odmena“ nie je malá. Pre vás asi áno, preto na budúci rok
ste odsúhlasili bez opozície pre obyvateľov mesta zvýšenie poplatkov a
daní.<br>
<strong>F. M.</strong></p>

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter