Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vaše ohlasy 23/2012

<h3>Za krajší Stropkov

Pravidelne pozerám záznam zo zasadnutí mestského zastupiteľstva
v Stropkove. Obraz by ako taký bol, ale zvuk pripomína obdobie polonemého
filmu. Trochu počuť, slabo rozumieť. K napísaniu a vyjadreniu ma
inšpirovalo aj ostatné mimoriadne zasadnutie MsZ Stropkov, najmä časť
vystúpenia pani poslankyne Potomovej a jej vyjadrenie k areálu pri
lyžiarskom vleku a jeho okolí. Prechádza areálom skoro denne. Ak je
možnosť, využijem príležitosť pohovoriť si o problémoch, ktoré sú pri
prevádzke areálu.
Pani poslankyňa správne poukázala na neporiadok, ktorý je na ulici Pod
vlekom a na parkovisku, tiež okolo betónovej plochy a na ostatných
priestoroch (turistické ohnisko, turistická zjazdovka). Tieto priestory nemá
TJ Slávia v prenájme. Upozorňujeme TS mesta na neporiadok, no náprava
žiadna. Areál, ktorý navštevuje množstvo ľudí, desiatky áut sa nedá len
príležitostne čistiť pri akciách, ako sú podujatia leteckých modelárov,
dopravná súťaž ABC, prípadne iná mimoriadna akcia.
Tak tomu bolo aj pred tohtoročnou Veľkou nocou, ktorú pani Potomová
spomínala, keď po zimných mesiacoch aj napriek mojej opakovanej požiadavke
na TS sa neurobil poriadok. V období Veľkej noci prichádza veľa hostí do
Stropkova a prichádzajú sa pozrieť, kde sa učili lyžovať, kde chodili so
svojimi rodičmi na vychádzky. Prichádzajú aj celkom cudzí návštevníci.
Akoby sa boli cítili v tom neporiadku, ktorý v popísanej zóne bol?
Vyhrabal som potok a parkovisko, pripravil na odvoz a čakal, kedy sa to
vyvezie. Veľkú časť areálu, ktorú popisujem, vyčistili aj žiaci II.
Základnej školy v rámci Dňa zeme. Čo urobili dvaja pracovníci TS, to viem
len ja zhodnotiť, pretože som pri nich bol. Kedy pán poslanec Makó
navštívil areál Pod vlekom? Myslím si, že až po uprataní a práve preto
„silácke“ reči poslancovi mesta na zasadnutí mestského zastupiteľstva
nesvedčia. Pani poslankyňa povedala skutočnú pravdu o neporiadku, ktorý
tam bol. K uvedenej problematike píšem tento článok až teraz, nakoľko sa
príslušný problém opätovne vracia a pracovníci TS objekt od tej doby
nenavštívili.
Takto sa udržuje poriadok na verejných priestranstvách. Súhlasím aj
s názorom pána prednostu úradu, že je potrebné začať s výchovou
k poriadku. Povinnosťou každého rodiča je učiť od malička deti
k poriadkumilovnosti. Ako škola učí a vedie detí k tomu, aby si vážili a
udržiavali zdravé životné prírodné prostredie? A čo spoločenské
organizácie, štátne a samosprávne organizácie, robia to? Moje každodenné
skúseností sú, že nie. Neporiadok na parkovisku, betónovej ploche a ulici
Pod vlekom robia mladí ľudia. Prichádzajú na autách a odpadky hádžu na
plochu parkoviska. Toto zisťujem každé ráno pri vstupe do areálu.
Namontovali sme dva svojpomocne vyrobené koše a konštatujem, že
k určitému zlepšeniu došlo.
Pri každodennom upratovaní mesta je odpadu na uliciach v mestskom parku,
okolo bytoviek, obchodov, škôl a inštitúcií veľa. Pravdu mala pani
poslankyňa Potomová, že nám chýbajú upozornenia, čo sa môže a čo nie.
Áno, chýba nám osveta. Veď v nedávnej minulosti sme na lavičkách parkov
čítali „Parky, pľúca mesta“, „Chráňme si zeleň“ a podobné
upozornenia. Chýbajú relácie v mestskom rozhlase, ktoré by upozorňovali na
neporiadok v meste. V miestnej tlači sa o tom nepíše. Myslím si, že na
OŠaK by vedeli pripraviť a rozmiestniť pútače „Za krajší Stropkov“,
vedeli by pripraviť „bleskovky“ a tieto rozmiestniť v bytovkách a
v školách, vedeli by pripraviť príkazové a zákazové tabuľky a tie
umiestniť na miestach, ktoré sa najviac znečisťujú.
Kde sa podela aktivita mladých Stropkovčanov „Za krajší Stropkov“
(Stropkovské Spektrum č. 7 z 15. 2. 2010), v ktorom mladí chcú …
zveľadiť služby občanom, kultúrne, sociálne, životné, duchovné
prostredie, chceme… . V otvorenom liste, ktorý som Vám napísal, som
upozorňoval, že neporiadok, ničenie a devastáciu životného prostredia
robia aj vaši rovesníci. Svedčia o tom zničené prístrešky pri vleku,
dolámané lavičky a stoly pri ohniskách, polámané sadenice stromčekov
v meste, povyvracané smetné koše po meste, neporiadok po každej noci pri
lavičkách v mestskom parku a okolo bytoviek, neprestalo vyčínanie
motocyklistov na trávnatých plochách areálu a lesných chodníkoch a svojou
hlučnosťou znepríjemňujú oddych návštevníkov a ničia životné
prostredie. Pýtam sa, čo sme urobili preto, aby to tak nebolo? Veľmi málo,
skoro nič. Pýtam sa, kedy začneme? Ak dnes, nemusí to byť neskoro.
Valentín Smolko

Dobrý deň,
rada by som sa podelila o svoju skúsenosť so SOŠ v Stropkove. Už je to
dávno čo som tam bola študentkou. V čase, keď som ja študovala na tejto
škole, volali sme ju SOUP. Študovala som tam v rokoch 1992 až
1996 v odbore podnikanie v poľnohospodárstve. Bola som žiačkou
1.A1-4.A1. Táto škola mi dala veľmi veľa do života a neskutočne veľa ma
naučila. Podarilo sa mi dostať sa na vysokú školu a v roku 2003 som
získala magisterský titul na Prešovskej univerzite v Prešove-odbor
učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov – Anglický jazyk a
literatúra. Vlastne z SOUP pochádza moja láska k vyučovaniu a anglickému
jazyku a len vďaka nej som i ja dnes učiteľkou.
Už jedenásť rokov žijem a pracujem v USA, z toho deväť rokov ako
inštruktorka AJ. Momentálne vyučujem AJ na University of South Carolina, kde
taktiež šéfujem časti programu ako ‚reading and vocabulary coordinator.‘
Tak aj touto cestou by som sa chcela poďakovať celému tímu učiteľov na
teraz už SOŠ v Stropkove za všetku ich snahu a pomoc a snáď môj krátky
príbeh bude dobrou inšpiráciou pre Vašich študentov.
Renáta Bobáková

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter