Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vaše ohlasy 21/2013

<h3>Poďakovanie neznámemu Sitníčanovi

Obyvatelia mestskej časti Sitníky sa prostredníctvom týždenníka
Stropkovské Spektrum chcú poďakovať anonymnému občanovi za opravu
chodníka medzi mestom a našou mestskou časťou, ktorá je neodmysliteľnou
súčasťou nášho každodenného života.
V mene všetkých občanov Sitníkov verejne ďakuje poslankyňa MsZ Ing.
Gabriela Maruščáková.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter