Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Vaše ohlasy 20/2016

Prečo sa zmenila trasa behu?

Vážení organizátori Stropkovskej 20-tky, bolo by vhodné vysvetliť
širokej verejnosti, aké dôvody ovplyvnili zmenu trasy behu Tokajík –
Stropkov na Stropkov – Bukovce – Stropkov. Pôvodní zakladatelia si
týmto behom chceli uctiť pamiatku hrdinov Tokajíckej tragédie. V úvode sa
vzdala úcta obetiam vojny položením venca k pamätníku, zapálením
sviečok účastníkmi behu a tak sa odštartoval beh. Tento beh má svoju
dlhoročnú tradíciu aj napriek zopár vynechaným ročníkom. Dúfam, že
k zmene neprispela náročnosť pôvodnej bežeckej trate ani hustota dopravnej
premávky v oblasti Miňovce – Stropkov. Ak sú schopní organizátori
rôznych bežeckých podujatí zastaviť premávku vo veľkomestách, myslím,
že za spolupráce štátnej a mestskej polície v Stropkove to tiež nebude
problém. Nezabúdajme, pripomínajme a ctíme si pamiatku nevinných obetí
fašizmu.
PS: Ako bolo na počiatku, tak nech je aj teraz…
Ujco

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter