Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vaše ohlasy 20/2012

<h3>Reakcia na:

Ad.: Poslanci majú ťažké srdce na psičkárov

Hneď v úvode chcem napísať, že nezvyknem písomne reagovať na články
v tlači a ani na prípadnú reakciu odpovedať nebudem.
Aj ja som si zo záujmom prečítal na stránkach Stropkovského spektra reakciu
na Poslanci majú ťažké srdce na psičkárov, kde „Barry“ mimo iného
reaguje na nás chovateľov akvaríjných rybičiek, aby sme mestu platili daň!
Tak toto tu ešte nebolo – myslím si, že na celom svete takú
-s-p-r-o-s-t-o-s-ť- nenapísal ešte nikto (a to som sa vyjadril veľmi veľmi
mierne). Celý akvaristický svet je rozhorčený – platiť mestskú daň za
chov rybičiek – taká nehoráznosť. Je možné porovnať chov akvaríjných
rybičiek s „chovom“ psov? Azda rybičky ohrozujú okolie, štekajú,
zavýjajú a rušia aj nočný kľud? Alebo snáď akvaristi venčia svoje
rybičky na verejných priestranstvách a zanechávajú výkaly svojich
miláčikov po celom meste? Istotne ste žiadneho akvaristu venčiť rybičky
nevideli – tak sa pýtam prečo útočíte na akvaristov? My si výkaly
našich miláčikov pravidelno-nepravidelne odstraňujeme z akvárií
odkaľovaním a umiestňujeme ich do kanalizačnej siete, kde idú do čističky
odpadových vôd (platíme vodné a stočné). Alebo ste snáď videli výkaly
rybičiek voľne porozhadzované po celom meste? Odpoviem si sám – nie –
všade sú len výkaly psov. A čo na to Mestská polícia? – „máme
problém pristihnúť páchateľov pri čine“- občanom mesta ostáva dúfať
že, v budúcnosti pomôže nový kamerový systém. Týmto chcem pozdraviť aj
všetkých psičkárov, ktorí sprevádzajú svojich miláčikov s vrecúškom
v ruke…, že tadeto cesta vedie.
A jedno odporúčanie na záver: V posledných komunálnych voľbách viacero
kandidátov na poslancov do MsZ a na primátora Stropkova malo vo svojom
volebnom programe výstavbu verejných venčovísk, psích útulkov a osadenie
zberných nádob na exkrementy. Je potrebné spojiť sily a nabudúce zvoliť si
takých zástupcov, ktorí budú k vám psičkárom čo najviac
naklonený…
Akvarista zo Stropkova
PS: Myslím si že podobný názor môžu mať aj chovatelia exotického
vtáctva, hlodavcov, korytnačiek, plazov a pod.

Najlepší (ne)priateľ práce

Každé ráno vstáva do práce. V práci do jeho červených očí
pozerajú kolegovia a vedúci ako na človeka, ktorý si buď každú noc
užíva to, čo v mladosti nestihol, alebo človeka s nejakým problémom. Ak
sa to opakuje, položia si otázku či je tento zamestnanec (kolega) schopný
podať žiadaný výkon a či nie je potrebné ho nahradiť – prepustiť.
A tu je ten pes zakopaný! Psi sú určite nádherné stvorenia, pomáhajú
ľuďom, chránia ich, ale sú užitoční ako oheň, ktorý je dobrý sluha,
ale zlý pán. Každú noc, najmä v lete, sa na veľkú diaľku ozýva
„krásny“ neúnavný brechot psov, ktorí vraj strážia materskú škôlku
pred našou menšinou, ktorá ju v minulosti vyrabovala. Z jednej strany je
pravda, že objekt by mal byť strážený, najmä ak ide o materskú škôlku,
ktorá je na zaujímavom mieste, no zo strany druhej, nie je iné riešenie?!
Blízko spomínaného objektu sú bytové domy, v ktorých žije veľa tvrdo
pracujúcich ľudí. Pre ktorých je práca ešte tvrdšia, ak v noci nespia.
Boli podané sťažnosti (žiadosti) na príslušné úrady, hliadky, orgány,
na riaditeľku škôlky, aby s tým niečo spravili. Možno niečo spravili
(napr. vymenili psov), ale výsledok sa nedostavil. Čiže nič! Ak by si sused
pustil hudbu o jednej ráno, určite by ho ostaní upozornili, že sa chcú
vyspať. Ak by to nepomohlo, tak by zavolali príslušné orgány, ktoré by ho
pokutovali za rušenie nočného pokoja. A kto dá pokutu danému psovi, ktorý
ruší nočný pokoj stovkám ľudí? Práve naopak! Pekná úvaha: človek
pôjde do práce, aby zarobil peniaze, z ktorých chce zabezpečiť rodinu,
ktorým zaplatí škôlku keďže pracuje a škôlka z tých peňazí zaplatí
nepriamo tomu psovi aby nedal spať tomu človeku, ktorý ho platí. Ale človek
platí aj orgánom (polícii) a mestu za to, aby pomáhali a chránili, v tomto
prípade riešili prípadne pokutovali rušiteľov nočného pokoja. Psa
neriešia ani nepokutujú, nočný pokoj je rušený, riešenie problému je
niekde v exosfére.
Recesia nadovšetko.
V tomto prípade nemôžeme vylúčiť, že ľudia zoberú spravodlivosť do
vlastných rúk, keďže trpezlivosť je len jedna. Ale ako to vyriešia? Je
naozaj nutné to jediné neľudské a nehumánne riešenie, ktoré mám na
mysli?! Čisto teoreticky: ak by sa stalo a niekto by spáchal čin, ktorý nie
je v súlade so zákonom. To by ľudia pozerali, aký je zrazu veľký záujem
zo strany polície o ich problém so psom. Potom by tam vedenie daného
subjektu dalo iných psov? Alebo dalo by tam vôbec psov? Nebol by náhodou
problém vyriešený?
Pa3k

Poďakovanie rodičom

Istotne každý rodič, ktorý má doma mladého športovca, či už viac
alebo menej talentovaného, svoje dieťa podporuje a pomáha mu v jeho úsilí.
Ak hovorím o podpore, mám na mysli aj tú finančnú. Za fungovaním mnohých
športových klubov je (okrem zanietenosti trénera) mnoho rôznych príspevkov
od štátu, školy, sponzorov i samotných rodičov. Jedna skupina rodičov
v zložení J. Maťaš, P. Mihálik, M. Micheľ, M. Pecúch, V. Perát, P.
Polák a J. Ševc sa kúpou digitálnej časomiery pre plaváreň pri ZŠ
Konštantínova rozhodla podporiť mladých plavcov, ktorí Stropkov úspešne
reprezentujú aj za hranicami okresu. Týmto im chcem vyjadriť svoje
poďakovanie
MUDr. Mário Kolcun

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter