Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vaše ohlasy 19/2009

Srdečné poďakovanie

Na základe článku „Rodičia nechali mŕtveho novorodenca šesť dní
v dome smútku. Nemali peniaze na pohreb“ uverejnenom v Spektre č. 16 sa
našiel človek, ktorého nenechal chladným čin občianskeho združenia
Ohnivé srdce lásky, ktoré zapožičalo dotknutej rodine finančné
prostriedky na zabezpečenie pohrebu dieťaťa.

Prostredníctvom telefonického kontaktu nás oslovil Ing. Jozef Dušan Hric,
rodák zo Stropkova, ktorý združeniu bez zaváhania ponúkol finančnú pomoc.
Vysvetlili sme mu zásady našej práce s rómskou komunitou v meste, ktorými
sledujeme nielen aktuálne vyriešenie naliehavých problémov, ale
z dlhodobého hľadiska sa snažíme o primätie klientov k samostatnému a
zodpovednému vedeniu vlastného života.
Vzhľadom na to, sa mnohokrát stretávame zo strany verejnosti, sponzorov,
jednotlivcov len s odmietnutím, je pre nás tento spontánny a nezištný čin
výnimočným, a zároveň ohodnotením a povzbudením do ďalšej práce.
Ing. Jozefovi Dušanovi Hricovi preto aj takto vyslovujeme srdečné
poďakovanie znásobené radosťou z uznania nášho pohľadu na život a pomoc
iným, za jeho dar v hodnote 300 eur na podporu aktivít OZ Ohnivé srdce
lásky.
Mgr. Stanislava Hubáčová, štatutárny zástupca
===============================­======================
Vážená redakcia Spektra,
dovoľujeme si Vás informovať v poradí už o treťom ročníku oficiálneho
neformálneho stretnutia mladých Stropkovčanov v Bratislave, ktoré sa už
tradične nazýva „Stropkovica“. Toto stretnutie sa vždy odohralo
v bratislavskej pivárni Machnáč v príjemnej priateľskej atmosfére pri
pohári obľúbeného nápoja. Na tohtoročnej Stropkovici 2. 4. 2009 sa
zúčastnilo 54 Stropkovčanov.
Predtým bola Stropkovica v roku 2008 s účasťou 36 ľudí, v roku
2007 Stropkovica nebola a v roku 2006, kedy sa uskutočnilo prvé oficiálne
stretnutie takéhoto typu mladých Stropkovčanov v Bratislave, sa na nej
zúčastnilo 56 ľudí. Ak máte záujem zverejniť v „našom“ Spektre
informáciu o takomto pravidelnom stretávaní sa všetkých mladých
Stropkovčanov raz do roka, budeme veľmi radi. Pripájame aj spoločné foto,
ak by ste mali záujem zverejniť aj to.
Za všetkých mladých Stropkovčanov, študujúcich aj pracujúcich v BA,
s pozdravom Tomáš Olčák a Jozef Šimko ml.

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter