Vaše ohlasy 17/2012

<p>Ad.: Skúsenosť cestujúcich SAD a žiadosť
o nápravu

Stanovisko dopravcu

Dňa 03.04.2012, došlo pri prevádzke spoja č. 23 na linke 705404 na
trase Medzilaborce – Stropkov, so zachádzkou do obce Oľšavka k pochybeniu
zo strany vodiča a to tým, že nepočkal na AZ Oľšavka rázc. na spoj č.
23 na linke 711403, čím bol rozviazaný prípoj do tejto obce. Jednalo sa
o zastupujúceho vodiča, ktorý tento spoj vykonával prvý krát, čo však
nie je dôvod na to, aby nedodržal platný cestovný poriadok, keďže vo
svojom vzorovom zázname má uvedenú povinnosť zabezpečiť na rázcestí
Oľšavka prípojovú dopravu. V tomto prípade jednoznačne zlyhal ľudský
faktor. Dopravca bude voči svojmu zamestnancovi postupovať v zmysle
interných predpisov a zároveň sa touto cestou ospravedlňuje cestujúcim zo
dňa 03.04.2012, ktorým nebolo umožnené využiť prípojovú dopravu do obce
Oľšavka.
Spoj č. 44 na linke 711403, má od 11.12.2011, odchod z obce Oľšavka
v čase 05:10 hod. a príchod do Stropkova je v čase 05:30 hod. V minulosti
bol tento spoj z obce vedený v čase 05:20 hod., so zachádzkou cez Krušinec
a príchodom do Stropkova o 05:45 hod. Dopravca bol na základe zrušenia
nocovne v obci Miková zo strany obce, nútený vykonať zmenu cestovného
poriadku, ktorá sa dotkla aj obce Oľšavka a to o 10 min. skorším odchodom
autobusu. Ďalším dôvodom na zmenu, je skutočnosť, že tento spoj je
zároveň prípojom na Svidník, Vranov n/T., a v pondelok aj na Prešov a
Košice, ktoré majú odchod zo Stropkova v čase 05:30 hod. Tento spoj preto
neslúži len pre zamestnancov Tesly, ale aj pre ostatných, ktorým pracovná
doba začína o 06:00 hod., resp. cestujú ďalej. Problém však nie je
v skorom príchode autobusu, ale v zmene pracovnej doby v spoločnosti Tesla,
ktorej začiatok sa posunul na čas 06:30 hod. Jeden z najväčších
zamestnávateľov nepovažoval za potrebné túto skutočnosť oznámiť
dopravcovi, pričom tento problém sa prejavil aj pri nočných spojoch, ktoré
sa nám podarilo po určitých zmenách a posunoch stabilizovať. Pripomínam,
že skladba cestovných poriadkov a vedenie jednotlivých spojov podlieha
prísnej sociálnej legislatíve a to Nariadeniu Európskeho parlamentu a rady
(ES) č. 561/2006 a Zákona 462/2007 o organizácii pracovného času
v doprave.
Čo sa týka Vášho hokejového pohľadu na cestovný poriadok linky 711403,
v prvom rade je potrebné vedieť ho čítať. V pondelok, stredu a piatok
spoj z Oľšavky pokračuje z AS Stropkov do Vranova n/T. na linke
713418 spoj č. 2, kde je ako druhá zastávka uvedená Stropkov, Tesla
s časovým údajom 05:32. Úsek Stropkov, AS – Stropkov, Tesla je jedno
tarifné pásmo. V utorok a štvrtok je na linke 713403 zapracovaný spoj č.
10 so znamienkami „2“ a „4“ na úseku Stropkov, AS (05:30) –
Stropkov, Tesla (05:32). To znamená, že autobus z Oľšavky, premáva denne
po AZ Stropkov, Tesla, len je z dôvodu spomínanej sociálnej legislatívy
vykonávaný striedavo dvomi vodičmi. Takže Váš pohľad na svojské
riešenie prevádzky spojov a rozpor s cestovným poriadkom je neznalosť,
ktorú verejne prezentujete. Cestovný poriadok je schválený v zmysle platnej
legislatívy Odborom dopravy, VÚC, PSK.
V tomto článku bol dopravca SAD Humenné, a.s., prezentovaný nie prvý krát
zo strany p. Biroša, ako subjekt, ktorý veci rieši proti vôli cestujúcich a
aby sa predišlo zavádzaniu čitateľov a mylnej ilúzie, vykreslenej
v článku p. Biroša tak si dovolím predložiť niekoľko štatistických
údajov z frekvenčných výkazov, ktoré trochu menia pohľad na vec pri
„jeho upozorňovaní na krivdu, pri skrivodlivosti a hľadaní pravdy“.
Z obce Oľšavka cestuje spravidla spojom č. 44 s odchodom 05:10 hod. 4 až
5 cestujúcich, v pondelok je to niekedy 8 cestujúcich, z toho traja
v tarife „žiak- študent“. Títo cestujúci podľa účtu dopravnej karty
využívajú ďalšie prípoje v smere na Vranov n/T., alebo Prešov a Košice.
Z týchto cestujúcich vystupuje väčšina na zastávke Stropkov, centrum (pri
pošte), alebo na autobusovej stanici. Spoj č. 23 s odchodom od Tesly
o 14:45 hod. využíva v priemere 60 cestujúcich z toho pri Tesle nastupuje
6-7 cestujúcich, a to väčšinou do obcí Chotča a Gribov. V období od
12.03.2012 do 12.04.2012 počas 22 pracovných dní, bolo vydaných
6 cestovných lístkov na trase Stropkov, Tesla – Oľšavka, rázc., z toho
v štyroch dňoch to bol jeden cestujúci, v jeden deň 2 cestujúci,
zvyšné dni žiadny cestujúci. Ostatné cestovné lístky na zastávku
Oľšavka, rázc. sú pri tomto spoji vydávané väčšinou zo zastávok
Stropkov, AS a Stropkov, centrum. V uvedenom období ich bolo vydaných pre
47 cestujúcich. Z tejto štatistiky sa preto Vaša požiadavka javí voči
ostatným cestujúcim veľmi neférovo.
Čo sa týka Vašej žiadosti, tak žiadosť o zmenu cestovných poriadkov sa
zasiela dopravcovi, resp. Odboru dopravy, VÚC, PSK, nie do miestnych médií.
Dopravca navrhované zmeny vykonáva na základe žiadostí starostov obcí,
riaditeľov škôl a zamestnávateľov, jednoducho osôb, ktoré zastupujú
určitú skupinu cestujúcej verejnosti, nie na základe žiadostí
jednotlivcov, ktorí môžu zohľadňovať iba svoje osobné záujmy, tak ako sa
to javí vo Vašom prípade.
Ak bude dopravca SAD Humenné, a.s., oslovený starostom obce Oľšavka, resp.
zástupcami spoločnosti Tesla so žiadosťou o zmenu CP tohto spoja, sme
pripravení hľadať spoločné riešenie prevádzky a časovej polohy vedenia
tohto spoja s prihliadnutím na potreby cestujúcej verejnosti prípojovej
dopravy a sociálnej legislatívy.
Mgr. Smetanka Radoslav, vedúci dopravy

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter