Vaše ohlasy 17/2009

Pyrolýza pneumatík zastavená aj vďaka petícii občanov

Dňa 27. 3. 2009 až 9. 4. 2009 prebiehala petícia občanov, ktorou bolo
požadované mesto Stropkov, aby zastavilo aktivity smerujúce k realizácii
výstavby „Závodu na materiálové zhodnocovanie polymérnych odpadov
pyrolýzou“. Petíciu podporilo svojimi podpismi 1 772 občanov mesta
Stropkov a okolitých obcí. Ako predseda petičného výboru sa chcem
poďakovať všetkým občanom za aktívnu účasť na petícii a odvahu, ktorou
povedali svoje áno zdravému životnému prostrediu v meste a okolí a tým aj
zdraviu nás všetkých, našich detí a budúcich generácií. Ďakujem aj
poslancom mestského zastupiteľstva, že petíciu zobrali vážne a na
mimoriadnom zastupiteľstve svojím hlasovaním dali svoje zamietavé stanovisko
k zamýšľanej výstavbe závodu na pyrolýzu pneumatík.
MUDr. Dušan Prusák

Týmto spôsobom by sme sa chceli poďakovať našej váženej pani
učiteľke Bujdošovej, s ktorou sme strávili nádherné chvíle počas
našich prvých štyroch školských rokov na základnej škole. ĎAKUJEME
VÁM!!! Boli to štyri nezabudnuteľné roky plné krásnych zážitkov, chvíľ
a hravého učenia, počas ktorých sme chodili do školy s radosťou a
nevedeli sme sa dočkať každého jedného rána, kedy zasa zasadneme do
školských lavíc. Kiežby bolo viac takých učiteľov.
Bývalí žiaci pani učiteľky Bujdošovej

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter