Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vaše ohlasy 16/2012

<h3>Skúsenosť cestujúcich SAD a žiadosť o nápravu

Hovorí sa pri nejakom spore, upozorňovaní na krivdu, pri skrivodlivosti,
hľadaní pravdy… „Do roka a do dňa.“ Posledná korešpondencia
k autobusovým spojom bola 14. apríla 2011, ale predsa, má to značnú
spojitosť pri riešení a zabezpečovaní autobusových spojov v smere do
Oľšavka zo Stropkova a opačne. Na „dobré časy“ v tejto oblasti , keď
bol „Mitro“, hovorím o vodičovi SAD s Oľšavky môžeme, len
spomínať, že dobré už bolo. V korešpondencií s tohto dátumu a
predchádzajúcich som upozorňoval na zrušenie autobusových liniek na
uvedenej trase v ranných a popoludňajších hodinách, s tým že ich
náhrada nie je doriešená, nie je dostatočná.
V poslednej dobe častejšie využívam služby vo verejnom záujme zo strany
SAD, nielen z dôvodu ekonomickej situácii pri sólo ceste vlastným autom a
zisťujem, že pravda bola a je na mojej strane. Konkrétne dňa 3. apríla
2012, keď som cestoval s práce domov linkou 23, so spoja
711403 Stropkov – Kožuchovce o 14.45 hod. od TESLY. žiaľ, keď sme
prichádzali na rázcestie Oľšavka v čase 15.08 hod., spoj
Medzilaborce – Stropkov, ktorý zabezpečuje zachádzku do Oľšavky, bol už
na prvom kopci a ja a ďalších 5 cestujúcich sme mu mohli jedine tak
zamávať a čakať na stopa, resp. pri jeho dobrej vôli, že keď to
nezvládol s počkaním na prípoj Kožuchovce, že to otočí a 3,5 km trasu
zopakuje. O to bolo väčšie prekvapenie, že po príchode z Oľšavky na
rázc. po jeho osobnom zastavení, že sa aspoň ospravedlní, že nepočkal na
prípoj, dostali sme jeho striktné konštatovanie, že absolvovať otočku ho
nedonútime a že on túto trasu absolvoval prvý krát, zatvoril dvere a
pokračoval v smere do Stropkova. Meno pána striktného šoféra nepoznám,
zato som zaregistroval ŠPZ autobusu, ktorá je HE – 063AL, alebo
AR(znečistená). Pripomínam, že bolo 15.08 hod. a odchod tohto spoja
s rázc. do Oľšavky je podľa cestovného poriadku 15.10 hod. žiaľ, ako
som v korešpondencii v roku 2011 žiadal doplniť, do dneska nie je uvedená
povinnosť v cestovnom poriadku čakanie tohto spoja na spoj Stropkov –
Kožuchovce, rázc. Oľšavka. Podľa vyjadrenia ďalších cestujúcich nebolo
to po prvý krát, čo sa stal tento prípad, že cestujúci ostali visieť na
rázcestí Oľšavka.
Nie je doriešený ani zrušený ranný spoj a jeho náhrada spojom č. 44,
linky taktiež 711403, pretože je zriadený skoro, t. j. príchod do Stropkova
o 05.30 hod. a je oficiálne vedený len na AS – Stropkov, nie k TESLA,
ako to bolo predtým. Po príchode na AS Stropkov takpovediac hrajú vodiči SAD
ľudové povedané hokej, pretože príchod až k TESLA riešia svojsky, čo
nie je ich chybou a to raz pokračovaním tohto spoja, čo je v rozpore
s cestovným poriadkom, pokiaľ následné zabezpečujú smer Košice, opäť
sa musia vrátiť na AS Stropkov, keď robia Vranov, tak pokračujú v smere na
Vranov. Osobná skúsenosť s toho istého dňa, t. j. 3. apríla 2012. Za to
má istý vedúci pán SAD zo Stropkova zabezpečenú zástavku, aj na
križovatke a sám zažil, opísané, t .j. pokračovanie spoja k TESLE, aj
keď to nie je v cestovnom poriadku pre tento spoj.
Preto v mene svojom a ostatných cestujúcich s Oľšavky
žiadame:

– o doplnenie predĺženia v ranných hodinách (05.10 hod.) spoja
Oľšavka – AS Stropkov až k TESLA s posunom neskôr, t. j. na pôvodný
termín o 05.20 hod., alebo ešte neskôr.
– do cestovného poriadku na linku 705404, spoj č. 23 zapracovať – čakať
na prípoj s linky 711403, spoj taktiež č. 23 s možnosťou, ako som
žiadal skôr, t. j. zakúpenia si cestovného lístku na spoji č.
23 Stropkov – Kožuchovce až do Oľšavky, ktorý bude platiť aj na
prípojný spoj taktiež č. 23. Týmto zásahom bude cesta so Stropkova stáť
nie 1,0 Euro, ale 0,75 Eura, pretože zmena na prestup bola vynútená nie zo
strany cestujúcich, ale zo strany SAD Humenné. Jedná sa o toho istého
prepravcu a technický podľa mojich informácii to nie je problém.
Čakám na kladné stanovisko so strany SAD Humenné na naše návrhy a
zároveň o vysvetlenie popísaného.
Ján Biroš

Schválenie zmluvy mestským zastupiteľstvom o prenájme letného
kúpaliska

Mestské zastupiteľstvo Mesta Stropkov na svojom poslednom zasadnutí
schválilo prenájom letného kúpaliska na 20 rokov spoločnosti KM –
Systém. Kladné stanovisko vyjadrilo 15 zo 17 prítomných poslancov, dvaja
sa hlasovania zdržali. To pre mňa znamená, že nevyjadrili svoje súhlasné
stanovisko, ale na druhej strane svojim hlasovaním neboli ani proti. Toto je
fakt, ktorý sa nedá obísť.
Mrzí ma, že sa pán novinár v poslednom vydaní týchto novín vo svojich
dvoch článkoch ktorými sa venuje uvedenej téme snaží vsuvkami vytvoriť
dojem, že sa poslanci za koalíciu SMER-SD a ĽS-HZDS postavili proti občanom
mesta a ako to on popisuje „opoziční“ sa práve naopak za Stropkovčanov
pobili. Už to samotné jeho pomenovanie „poslanci opozície“ je pre mňa
veľkou záhadou. Netuším, z čoho to jeho pomenovanie vychádza. Čo viem
tak v našom mestskom zastupiteľstve sú funkčné dva kluby. V prvom je
10 poslancov a v druhom 8. Nemám žiaden poznatok o tom, aby sme sa delili
na opozično-koaličných poslancov. Veď akoby sme sa aj takto mohli deliť.
Som si istý, že každému jednému z nás ide o spoločnú vec. Tou je
vytváranie čo najlepších podmienok pre život obyvateľov v našom
meste.
Všetci sa denne musíme rozhodovať a prijímať stanoviská k rôznym
situáciám. Pri našich rozhodnutiach často krát pristupujeme ku kompromisom,
ktoré zvyčajne vedú k dohode. Takto to bolo aj v tomto prípade
s prenájmom letného kúpaliska. 15-ti poslanci mestského zastupiteľstva
schválili zmluvu, ktorá vzišla z vyjednávania a prijatia kompromisu
všetkých zainteresovaných strán.
Schválenie zmluvy pre mňa znamená, že sa podarila dobrá vec a niet tu
víťaza ani porazeného. Všetci sme na jednej lodi.
Alfonz Veselý, poslanec MsZ

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter