Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vaše ohlasy 14/2016

<h3>Poďakovanie</h3>

<p>V predošlom čísle Stropkovského Spektra bol uverejnený článok
týkajúci sa znečistenia životného prostredia. Bol som veľmi milo
prekvapený, ako na to zareagovala obec Šandal a vyčistila priekopy po celej
dĺžke Šandalskej Rovni. Pozabudli ešte na skládku pri bývalom lesnom
závode z južnej strany. Na druhej strane som zase nemilo prekvapený, že
podobne nezareagovalo mesto Stropkov.<br>
<strong>Milan F.</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter