Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vaše ohlasy 12/2013

<h3>Reakcia na články „Člena KD“

V desiatom tohtoročnom čísle týždenníka občanov okresu Stropkov a
okolia Stropkovské Spektrum (vyšlo 4. 3. 2013) bol v rubrike Vaše ohlasy
na strane 16 publikovaný príspevok pod titulkom Združenie Senior party „na
prechode“. Na tento sme nereagovali aj napriek tomu, že veľa faktov z pera
anonymného „Člena KD“ bolo nepravdivých a zavádzajúcich. Keď
o týždeň neskôr v čísle 11 Stropkovského Spektra sa opäť anonymný
náš člen prezentoval ďalšími klamstvami, rozhodli sme sa reagovať.
Sme presvedčení o tom, že autorom týchto klamlivých a zavádzajúcich
článkov je pán R., ktorý je členom Klubu dôchodcov (KD) v Stropkove ešte
iba dva roky. Táto inštitúcia na území mesta funguje a aktívne pracuje
minimálne viac ako tri desiatky rokov. Počas svojho dvojročného členstva
bol pán R. v KD iba dvakrát – a to zakaždým iba na výročnej schôdzi,
kde kritizoval všetko, čo ho napadlo. Nepamätáme si, žeby tento pán sa
aspoň raz zúčastnil na akcii, na ktorej trebalo podať aj pomocnú ruku.
K údajnej nelegitímnosti voľby členov Rady KD (SS č. 10) sa nebudeme
vyjadrovať, pretože „Člen KD“ by mal vedieť, aký je ďalší postup pri
neúčasti nadpolovičnej väčšiny členov inštitúcie na výročnej
schôdzi. A nielen v tom má určite veľké nedostatky… Čo sa týka jeho
citácie rôznych paragrafov, zákonov, atď. mal by vedieť, že nás –
dôchodcov – nezaujímajú žiadne paragrafy a zákony. Sme radi, že sa
máme kde stretávať, spolu sa medzi sebou porozprávať, prípadne pri
významnejších celospoločenských sviatkov sa aj zabaviť. Ešte raz
pripomíname, že na takomto podujatí kritický „Člen KD“ nebol ani
raz…
Ďalšou absurditou, ktorú vo svojom druhom príspevku uvádza pán R. (SS č.
11) je, že údajne pán Jurečko, ktorý má trvalý pobyt v obci Tisinec, sa
stravuje v KD, kde stravu dotuje mesto Stropkov, je ďalšou lžou. Ak pán R.
chce niečím argumentovať, mal by si tieto veci overiť. Stravné lístky do
KD predáva zamestnankyňa mestského úradu, konkrétne p. Kretová. Každý
mesiac sa robí vyúčtovanie z vydanej stravy a všetko je aj pre „Člena
KD“ k nahliadnutiu u konkrétnej pracovníčky. Nedá nám ešte k pánu
Jurečkovi pripomenúť, že hoci je rovnako ako pán R. členom nášho klubu
iba dva roky, jeho aktivity sú oveľa širšieho záberu ako u „Člena KD“.
Nielen že sa aktívne podieľa na organizovaní aktivít klubu, ale pomáha aj
starším našim členom, ktorí majú obmedzenú pohyblivosť tým, že ich na
vlastnom aute a za vlastné peniaze odvezie k lekárovi či do lekárne, aby si
mohli vybrať tak prepotrebné lieky. Ak si to chce osobne u konkrétnych
ľudí overiť, nech sa páči. Taktiež sa podieľa na menších opravách
objektu klubu.
Taktiež mu pripomíname, hoci o tom určite vie, že každý mesiac zasadá
rada KD a kedykoľvek sa na jej zasadnutí môže informovať o tom, čo ho na
práci klubu trápi, rovnako každý deň je v klube niektorý člen Rady a
veľmi rád mu poskytne akékoľvek informácie.
A čo sa týka hĺbkovej kontroly hospodárenia a inventarizácie majetku Klubu
dôchodcov v Stropkove na to dohliada hlavná kontrolórka Mesta Stropkov Ing.
J. Soóšová a inventarizácia hnuteľného majetku KD tá sa vykonáva každý
rok v mesiaci november.
NA záver asi iba toľko. Mrzí nás, že člen Klubu dôchodcov v Stropkove
nevidí v našej činnosti to pozitívne, hľadá iba vykonštruované
nedostatky a na aktívnej činnosti klubu sa vôbec aktívne nepodieľa. A čo
je ozaj bezcharakterné a nemorálne je, že nemá odvahu sa pod svoje kritické
riadky podpísať plným menom.
Sme presvedčení, že pán R. na toto naše vyjadrenie bude reagovať, no zo
strany nás, ozajstných členov Klubu dôchodcov v Stropkove, na jeho žiadne
invektívy už nebudeme reagovať. Chceme si náš dôchodkový vek užívať
v pokoji a v kolektíve svojich známych a priateľov, a nie reagovať na
ničím nepodložené osočovania zo strany „Člena KD“.
Mária Nemcová, sedem rokov správkyňa KD a členka Rady KD
v Stropkove

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter