Vaše ohlasy 10/2012

<h3>Gorila, opičky, opice…

Príbeh Gorily zasiahol asi každého z nás. V debatách i diskusiách
každý prezentoval svoj názor na danú tému. Či je pravičiar, ľavičiar
alebo stred – zelený (citujem členov Senior párty pri Klube dôchodcov),
sa zhodneme v jednom, že kauzu Gorila je potrebné vyšetriť orgánmi na to
určenými. Pri jednom rozhovore mi rak kamarát povedal, že tí, čo sú pri
moci si prilepšia najviac, tých môžeme nazvať gorilami. Tých menších,
ktorých stretávame bežne, či už sú to riaditelia firiem, primátori,
starostovia, sudcovia, lekári, úradníci atď., ktorí okrádajú bežných
ľudí o mzdy, prijímaním úplatkov, dosadzovaním do funkcií svojich
najbližších a podobne, tých môžeme nazvať opičkami. No podľa mňa sú
aj opice. Na výbore urbárskej spoločnosti v Bokši sa rozbehla diskusia
o tom, ako Mikloš, Dzurinda (iných som nepočul) to sú tie gorily, čo
kradnú, okrádajú ľudí a štát. Len zabudli sa oni pozrieť do zrkadla, ako
je to s nimi. Jeden ukradne lesy a pozemky, lebo pri prevode majetku zaprie
svojho strýka, ktorý žil, ale pre neho bol na neznámom mieste. Pre druhého
nebol problém z futbalového ihriska ísť a poodrezávať zábrany za
futbalovou bránou (a možno by stihol aj zábradlie okolo ihriska) a predať do
zberných surovín. Mohol by som pokračovať, ale oni sú dobrí, to tí
pravicoví, ktorí im škodia. O nástenkovom tendri, diaľniciach, emisiách
samozrejme nepadlo ani slovo – to sú tí naši ľavicoví. To je tá tretia
skupina. K nim treba pridať aj aktivistu na členskej schôdzi, ktorý
vtláčal do ruky letáky a program ich spasiteľa. Ak už hovorím
o kresťanstve, tak už som dosť toho prečíťal i počul, ale to, čo som
čítal v Spektre č. 9 (Predvolebné posedenie s členmi SP pri KD) tak
doteraz nemôžem tomu uveriť. že tým nepodpísaným seniorom sa už rozum
celkom zastavil? Nielen to, že si z klubu urobili politickú kanceláriu,
ktorú im mesto financuje, ale pomenovať ukrižovanie Krista boháčmi
z pravice, to by nemalo nás pravicových voličov nechať na pokoji.
Nehovorím, že všetko, čo robí pravica je dobré, ale taký článok
dokáže napísať, jemne povedané, iba zaslepenec, ktorý nedokáža
pochopiť, že politická strana nepotrebuje 300 ľudí, aby kandidovala do
parlamentu. A Pilát nebo ani v jednej bohatej pravicovej strane či v KDH,
SaS, Most – Híd a ani v SDKÚ – DS. Preto vyzývam pravicových
voličov, aby išli voliť a nedovolili, aby nás oni „ukrižovali“.
P. S.: V mestskom zastupiteľstve musíme rozobrať rozpočet mesta, ktorým sa
poukazujú financie na Klub seniorov, lebo ich aktivity my mali smerovať asi
iným smerom.
Marián Bujdoš, poslanec MsZ

Dá sa dospieť k spravodlivému štátu

V posledných dňoch viac ako inokedy slýchať od ľudí, z médií,
v škole, na internáte spleť pocitov, informácií, názorov na rovnakú
tému. Ich množstvo sa vo mne kumuluje a vedie k nutkaniu vydať zo seba.
Nemal by pritom chýbať sebakritický prístup. A tak svoj postoj chce
v tomto „politickom období“ vyjadriť nie jeden z nás.
Vezmem si za možné – vyriešiť všetky súčasné negatívne fenomény na
Slovensku. Vo fenoméne Gorily mi imponoval detektor lži. Naprosto ide
o logický návrh. Zdravý sedliacky rozum ho ocení, pretože bez okolkov
môže priniesť vyriešenie problémov. Keďže mnoho uznávaných odborníkov
odstúpilo od tejto možnosti, bude za tým niečo. Tento stroj potom nemôže
vykazovať spoľahlivú robotu. Preto musím spochybniť svoje pozitívne
hodnotenie detektora lži a získať o ňom poznatky. Tak budem vedieť či by
bol detektor efektívny k vyriešeniu kauzy alebo je to naopak škodný
návrh.
Politické strany nám zväčša ponúkajú svoje programy, ktoré by
v prípade úspechu vo voľbách, chceli realizovať. Sú tu aj politické
subjekty, zväčša nové, ktoré nám nevedia detailnejšie opísať svoj
program natoľko, aby sa vyjadrili k všetkým oblastiam, ktoré nás
zaujímajú. Pri takomto koktavom vystúpení je zrejmé, že nováčikom
neprisúdim svoj hlas. Napriek tomu ma kauza G odrádza od -v posledných
rokoch- vládnucich strán a tieto nové koktavé strany ma priťahujú. Program
detailný nemajú, iba zopár prednostných priorít, ktoré, ak by splnili
(vyriešenie korupcie,..), ich ďalšie kroky (nezamestnanosť, rodina,
poľnohospodárstvo,…) by sa ukázali následne. A ak by korupciu vyriešili
a odstránili, vložil by som dôveru, že aj ich ďalšie kroky by tiež boli
správne. Je to 50 na 50, ako to len posúdim… Rozhodnúť sa by bolo dobré
pre možnosť, ktorú mi bude naznačovať svedomie.
Na Slovensku je mnoho odborníkov so zaslúženými titulmi, ktorí by mali
figurovať v riadení štátu skôr než politici. Alebo sú predsa v politike
potrební predovšetkým politici ako takí sami o sebe? Na vysokej škole sa
s osobnosťami v osobách pedagógov stretávame pravidelne. Pomimo sa
niektorí vyjadria aj k súčasnému stavu na Slovensku, či vo svete. Jeden
z nich sa nedávno vyslovil prezieravo ku kríze dnešných pomerov. V závere
povedal, že ide o morálny základ problému. Ide o docenta neorientujúceho
sa pronábožensky, preto ma tento jeho výsledok očividne prekvapil; keďže
mi hneď pripomenul niekoľko mesiacov známe stanovisko pápeža k svetovej
kríze. Až vďaka docentovi, ktorý pôvod problémov v úradoch, politike,
… nečakane vyjasnil až nakoniec, som pochopil veľakrát opakované
stanovisko pápeža.
Slováci často vidia veci pohľadom zo svojho jednosmerného presvedčenia, bez
potreby spoznať každú súčasť veci; a tak strácajú súdnosť.
Účinný – neúčinný detektor lži, veľké – malé politické strany,
odborníci – politici v správe štátu,… ? Ak by sme stále vybrali
správnu možnosť, relatívne – dospejeme k štátu bez problémov.
Naznačujem utópiu? :-)
Matúš Gondek, študent

================================================
Na internete som sa nedávno dostal k jedenému zaujímavému príbehu, ktorý
sa vraj odohral na istej americkej univerzite. Profesor ekonomiky tam vyhlásil,
že nikdy nenechal prepadnúť zo skúšok ani jedného študenta, ale nedávno
nechal prepadnúť celú triedu. Táto trieda trvala na tom, že je možné, aby
fungovala jedna sociálna teória a vďaka tomu by nikto nebol ani chudobný ani
bohatý, ale všetci by si boli rovní.
A tak profesor povedal: „Oukej, urobíme si teda pokus v triede ohľadne
tejto teórie. Všetky známky z testov sa spriemerujú a každý dostane
rovnakú známku ako ktorýkoľvek iný študent. A tak nikto neprepadne, ani
nikto nebude mať A (nahrádzame tak doláre známkami, aby to bolo pre
všetkých reálnejšie a ľahšie pochopiteľné).
Po prvom teste boli známky spriemerované a každý dostal B (dvojku).
Študenti, ktorí študovali tvrdo, boli nahnevaní a študenti, ktorí sa
predtým pripravovali málo, boli veľmi šťastní. Keď prišiel druhý test,
študenti, ktorí sa predtým pripravovali málo, sa teraz pripravili ešte
slabšie a tí, ktorí sa predtým svedomito pripravovali, sa rozhodli, že sa
tiež chcú len zviezť a študovali len málo.
Priemerná známka druhého testu bola D (štvorka). Nikto nebol šťastný.
Keď prišiel tretí test, priemer bol F (päťka). Ako testy pokračovali,
známky sa vôbec nelepšili kvôli haštereniu, obviňovaniu sa a nadávaniu
si. To viedlo k zlým pocitom a nikto už nemal záujem študovať pre zisk
niekoho iného. Na ich veľké prekvapenie, všetci PREPADLI. Profesor len
dodal, že socializmus by jednoznačne tiež zlyhal, pretože ak je odmena
veľká, úsilie uspieť je veľké, ale keď vláda vezme všetky odmeny, nikto
sa nepokúsi ani nebude chcieť uspieť. Nedá sa to jednoduchšie
vysvetliť.
Pamätajte si preto, že nás čaká jeden test – voľby 10. marca
2012. Nižšie je 5 viet, z ktorých sú všetky použiteľné v tomto
experimente:
1. Nemôžete legislatívou dotlačiť chudobných k prosperite tým, že
zákonmi vytlačíte bohatých mimo ich prosperity.

2. Čo jedna osoba dostane bez práce, to iná osoba musí odpracovať bez
odmeny.

3. Vláda nemôže dať nikomu niečo, čo by najprv niekomu inému
nevzala.

4. Nemôžete znásobiť bohatstvo tým, že ho rozdelíte.
5. Keď polovica ľudí zistí, že nemusí pracovať, pretože druhá
polovica sa o nich postará, a keď tá druhá polovica zistí, že pracovať
je k ničomu, pretože niekto iný dostane to, pre čo oni makali, tak je to
začiatok konca ktoréhokoľvek národa.

Ing. Jaroslav Prokopovič

Reakcia na ohlasy

Som jedna z tých, čo bojuje v rodine s gamblerstvom. Je to veľmi
ťažké. Už samotné zistenie je bolestné. Skúšala som tomu zabrániť po
dobrom, po zlom, vyhrážkami, slzami…, nič nepomáha. Najprv to boli malé
sumy, postupne prišli väčšie, prvý dlh…, a nastúpili klamstvá. Po
jednom rozumnom rozhovore sľúbil, že prestane. Uverila som prvý raz, lebo
som verila, že je to inteligentný a láskavý človek. NEPRESTAL. Uverila som
druhý raz, lebo som si myslela, že si uvedomí, ako nebezpečne narastá
závislosť. NEPRESTAL. Prehrá aj to čo nemá, lebo personál mu požičia,
alebo idú na polovicu. A čo by nepožičal, keď ten hlupák sa vráti zas a
ešte z vďačnosti im kúpi pohárik. ZASTAV SA!!! Uvedom si človeče, že
niekde na konci si ty. Koľko musíš hodiť, aby sa ti niečo ušlo? Vidíš,
aký si hlúpy? Prehráš peniaze, priateľov, rozum i rodinu… Odborníci
vravia, že len málo ľudí sa lieči z tejto závislosti, a to si musia oni
sami uvedomiť, že majú problém a oni sami s tým bojovať. HRÁ ĎALEJ,
utvrdzuje sa v tom, že závislý nie je. Odchádza a ja bezmocne stojím a
plačem. Zúfalo hľadám ďalší dôvod, pre ktorý by mohol ostať doma. Ale
keď počujem ako buchli dvere, užialená padám na stoličku a v duši ešte
hlbšie. Bojujem, bojujem ako s veternými mlynmi. Sama. Modlím sa k Pánu
Bohu, aby ho chránil a nedovolil mu vojsť tam, kde niet okien, iba blikajúce
lákadlá s vidinou výhry. Osloboď ho Pane od tejto závislosti a vnes mu
pokoj a rozvahu do jeho srdca.
Zúfalá a milujúca žena

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter