Vaše ohlasy 09/2013

<h3>Záujem o štúdium ignoruje potreby trhu práce

Na Slovensku je zhruba 425 000 nezamestnaných, ale podnikatelia majú
problém s odbornosťou ľudí. Na trhu práce vznikla paradoxná
situácia – na jednej strane rastie dopyt po mladých ľuďoch s technickým
vzdelaním, na druhej strane je prebytok absolventov spoločenských vied.
Možno teda reálne predpokladať, že tu o pár rokov budeme mať množstvo
nezamestnaných právnikov, ekonómov, filozofov alebo kuchárov, zatiaľ čo
v praxi budú chýbať kvalifikovaní technici, robotníci a remeselníci. Tí
vlastne chýbajú už teraz. Počet absolventov odborného technického
vzdelania neustále klesá a narastá počet absolventov humanitného vzdelania.
Tí potom zapĺňajú úrady práce. Potom sa títo ľudia musia preškoľovať
a rekvalifikovať, lebo sú nepoužiteľní v praxi a vo firmách. Každý rok
zo škôl vychádzajú tisíce absolventov, ktorí iba rozširujú rady
nezamestnaných, hoci technické profesie niet kým obsadiť, lebo o ne
študenti nemajú záujem.
Počet žiakov základných škôl so záujmom študovať na stredných
školách technického zamerania z roka na rok klesá. V roku 1989 sa
napríklad na stredných odborných učilištiach pripravovalo na robotnícke
povolania asi 60 percent populácie. V roku 2006 to bolo už len 42 percent
a podiel naďalej klesá. Kým v roku 2003 na slovenských školách
humanitné vedy vyštudovalo 56 percent a technické odbory 24 percent
z celkového počtu študentov, v roku 2010 už spoločenské vedy ukončilo
až 63 percent a technické odbory len 18 percent študentov.
Nezáujem o štúdium na technických školách, najmä v prípade učebných
(trojročných) odborov, je kritický i napriek tomu, že na trhu práce by
absolventi týchto odborov našli uplatnenie. Predpokladalo sa, že trh práce
vyrieši dopyt po konkrétnych druhoch profesií a teda že bude vplývať na
záujem absolventov základných škôl o konkrétne učebné a študijné
odbory. Opak sa stal pravdou. Spoločnosť nakoniec dospela do stavu, keď na
jednej strane zamestnávatelia zápasia s nedostatkom kvalitných absolventov
učebných a študijných odborov technického zamerania a na druhej strane je
veľa absolventov, ktorí po skončení stredoškolského štúdia nenájdu
uplatnenie.
Prečo je to tak ? Dôvodov je viac – zlý demografický vývoj, keď ubúda
detí, nesprávny systém financovania podľa počtu žiakov, čo školy núti
naberať čo najviac uchádzačov, ale aj nevhodný prístup k výberu školy,
pretože žiaci si nevyberajú pre svoje ďalšie štúdium odbory, ktoré
pripravujú absolventov ktorých trh práce potrebuje. Dnes si každý žiak
môže zvoliť, akú školu či odbor chce študovať a stredné školy majú
zase voľnú ruku pri voľbe odborov, ktoré ponúkajú.
Čo teda urobiť preto, aby sme získali záujem žiakov o štúdium
technických odborov? Je toho viac a chce to zaviesť rozumné zmeny do
školského systému a nášho myslenia. Prvé lastovičky v podobe
novelizovaného zákona o odbornom vzdelávaní, ktorý zavádza povinné
prijímacie skúšky na študijné odbory a zavedenie limitu priemerného
prospechu na prijatie na gymnázia a stredné odborné školy sa už začínajú
uplatňovať. Podniky by mali viac spolupracovať so školami. Musíme sa
zmieriť aj s tým, že nie všetci si nájdeme prácu v mieste svojho
trvalého bydliska alebo v blízkom okolí. Tiež je potrebné si uvedomiť,
že dnes je dobrá tá škola, ktorej absolvent sa na trhu práce umiestni bez
problémov a s dobrým zárobkom. Dobrý remeselník a technik si dnes vie
zarobiť neraz viac ako hociktorý administratívny pracovník. Len na
ilustráciu – na Slovensku v sektore informačných technológii podľa
portálu Profesia.sk chýba asi 14 000 informatikov a to aj napriek tomu, že
priemerný zárobok v profesiách týkajúcich sa informačných technológii
je už dnes viac ako dvojnásobne vyšší ako je priemerný plat v národnom
hospodárstve.
Každý rodič chce pre svoje dieťa to najlepšie, chce ho dobre pripraviť na
život, aby bol sebestačný a spokojný. Vysoká nezamestnanosť absolventov
škôl nám všetkým naháňa strach. Preto je priam životne dôležité
nasmerovať profesijný záujem našich detí tak, aby sa nestali klientmi
Úradov práce.
Ing. Peter Kuľbaga, riaditeľ SOŠ Stropkov

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter