Vaše ohlasy 06/2012

<p>Dňa 21.12.2009 som v článku Stropkovského spektra pod názvom „40
rokov od výstavby lyžiarskeho vleku“ konštatoval, že je nám smutno za
lyžiarskym vlekom a či nebudeme smútiť o rok, dva, za ďalšími objektmi
areálu? V závere som uvažoval nad tým, ako ďalej s lyžovaním
v Stropkove a čo je potrebné urobiť, aby sa podmienky na lyžovanie
v Stropkove udržali.

<p>Nakoľko, najmä širokej verejnosti, nie sú známe príčiny nefunkčnosti
vleku VL 500, aj keď som to napísal dňa 27.4.2009 v Stropkovskom spektre
v článku „Zastaralý lyžiarsky vlek pravdepodobne rozoberú“. Prečo
slovo „pravdepodobne“? Preto, že jednou z možností jeho ďalšieho
prevádzkovania bolo na základe revízie z decembra 2007 vykonať diagnostiku
nosnej konštrukcie vleku, betónových pätiek a ťažného napínacieho lana.
Vlek v tom čase mal 20 rokov po životnosti a bežné revízie nie sú už
dostačujúce. Prevedenie hĺbkovej revízie by podľa cenníka spoločnosti
LAVEX Liptovský Mikuláš stálo približne 2323 €. žiaľ, finančné
prostriedky, aj keď sme mesto Stropkov o ne žiadali, sa nenašli.
Ďalšou z príčin, prečo vlek nie je v prevádzke, boli od sezóny
2007/2008 zlé snehové podmienky. Pri snehovej pokrývke 20 centimetrov snehu
sa nedajú svahy mechanicky upravovať ratrakom, a tak je to aj na začiatku
sezóny tohto roku. Za obdobie nefunkčnosti vleku sme počuli veľa návrhov na
riešenie- výstavba nového vleku typu Tatrapoma H 130, výstavba sedačky na
trase súčasného vleku, postaviť nový vlek na trase od výrubov Ščob,
prečo by sa nemalo v Stropkove zasnežovať a podobné návrhy.
Všetky tieto návrhy sú v súčasnej dobe nereálne. Pretože nie sú
finančné prostriedky, v lokalite máme v zimných mesiacoch neisté
zrážkové pomery a nízku geografickú polohu Stropkova. Je nám smutno hlavne
z toho, že sa nájdu mnohí „experti“ na lyžovanie, ktorí obviňujú
zodpovedných funkcionárov Slávie, že nekonajú a nerobia nič, aby sa
situácia na vylepšenie podmienok lyžovania, ktoré má v Stropkove
dlhoročnú tradíciu, vyriešila. Nemajú pravdu a ubližujú, pretože tento
problém sa rieši len a len na základe našich návrhov od roku 2007.
TJ Slávia Stropkov spracovala návrh na riešenie spomínaných problémov, a
to rozšírením areálu s umelou lyžiarskou hmotou s predĺžením vleku a
zjazdoviek na dĺžku cca 400 metrov. Tento náš návrh bol prerokovaný
dvakrát s pracovníkmi MsÚ a na jeho riešenie neboli zatiaľ prijaté
konečné závery, ktoré by boli záväzné ako pre mesto, tak aj pre
navrhovateľov. Kým sa nevyriešia nami predkladané návrhy, je potrebné dať
do prevádzkovej schopnosti lyžiarsky vlek Tatrapoma S pri umelom lyžiarskom
svahu.
Revízia vleku v roku 2007 konštatovala, že vlek Tatrapoma S nespĺňa
technické podmienky na prevádzku. Nakoľko je umiestnený v teréne, ktorého
prevýšenie medzi dolnou a vrátnou stanicou nezodpovedá technickým
podmienkam pre súčasný lyžiarsky vlek. Je potrebné odstrániť poškodené
súčasti vleku a doplniť jeho zabezpečovacie zariadenie. Výškové zameranie
potvrdilo túto skutočnosť.
Privítali sme prísľub mesta, aby sa prostriedky na diagnostiku lyžiarskeho
vleku VL 500 presunuli a použili na odstránenie chýb vleku Tatrapoma S tak,
aby bol schopný bezpečnej prevádzky už počas tejto zimnej sezóny. Pre
nedostatok finančných prostriedkov mesta sa zakúpenie jednej kompletnej
podpery na vlek a zabezpečovacieho zariadenia neuskutočnilo a vlek nemôže
byť v prevádzke.
Návrh na rozšírenie areálu s umelou hmotou, ktorý sme predložili
funkcionárom mesta je záležitosť dlhodobejšia a finančne náročnejšia.
Aj z tohto dôvodu je potrebné riešiť už v jarných mesiacoch prevádzku
vleku Tatrapoma S, aby využitie hmoty v lete a v ďalšej zimnej sezóne bola
bezproblémová. Záujem o letnú prípravu na umelých svahoch vzrastá medzi
lyžiarskymi oddielmi aj zo zahraničia. Na Slovensku je takýchto svahov
málo.
Ako ďalej? Komisii, menovanú primátorom, ktorá rieši problematiku
lyžiarskeho areálu do budúcnosti, sme predložili návrh na riešenie areálu
s umelou hmotou a jeho úpravami do budúcnosti pre potreby lyžovania. Aj keď
to bude areál oproti tým, čo sú v okruhu 50 km od nášho mesta oveľa
menší, chceme, aby po dobudovaní slúžil predovšetkým na výučbu
lyžovania. Predložili sme čo všetko by sa malo urobiť pred jeho
rozšírením a zároveň na naše požiadanie sme od firmy TATRALIFT Kežmarok
dostali aj cenový návrh na dodávku nového vleku LVP, posúdenie súčasného
stavu, spracovanie dokumentácie a montáž vleku. Cena týchto prác a dodávky
je 66 500 €. Zároveň sme ich požiadali, aby nám dali cenovú kalkuláciu
na súčasný vlek TP-S, na základe nového výškového zamerania trasy vleku.
Na úpravu technickej časti vleku je potrebných 6416 €.
Náš názor či mať v Stropkove areál na lyžovanie, alebo nie, je
jednoznačne áno. Lyžovanie v Stropkove je populárnym športom, je to šport
pre všetkých, aj keď nie lacný. Dobudovaním areálu umožníme najmä
rodinám, aby sa ich deti naučili lyžovať a používať vlek v domácom
lacnejšom prostredí. Najmä z týchto dôvodov funkcionári Slávie skoro
dennodenne na riešení pracujú. Nastalo zlepšenie v spolupráci s mestom.
Ich ubezpečenie, že urobíme všetko preto, aby sa už v tomto roku lyžovať
dalo, aj keď sa to neuskutočnilo, je prísľubom, že rok 2012 pri všetkých
ekonomických ťažkostiach, ktoré mesto má, bude prelomový a spoločne sa
nám tento problém podarí doriešiť.
Súhlasíme s názorom pána primátora MUDr Obrimčáka (Stropkovský kuriér
zo dňa 20.1.2012), že na riešenie udržania prírodného lyžiarskeho areálu
nie sú v súčasnej dobe podmienky. Ubezpečenie, že areál s umelou hmotou
je v možnostiach mesta udržať v prevádzke aj naďalej, nás potešil. TJ
Slávia má pripravenú koncepciu riešenia rozšírenia a prevádzkovania tohto
areálu. Riešenie neodkladajme. Vybudujme lyžiarsky areál s celoročnou
prevádzkou. Veríme, že lyžiarska verejnosť to privíta.
Valentín Smolko

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter