Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vaše ohlasy 06/2010

Vážený pán JUDr. Jozef Vasilík,
Nedá sa mi nevyjadriť k článku ako starému Stropkovčanovi, ktorým ste
chceli vzbudiť pozornosť, že Vy a Vaši priatelia ste v Stropkove začali
robiť revolúciu a že Vy ste ten hlavný aktér, kto to tu všetko pozná,
hoci ste sa tu ako uvádzate prisťahovali len v roku 1986! Ako môžete
písať o osobe pána viceprimátora veci, o ktorých nemáte Vy absolútne
šajnu, keď ste tu Vy v tom čase absolútne nepôsobili.
Som jedným z tých stoviek ľudí ako uvádza pán Mgr. Kleban, ktorý PaedDr.
Lipinského pozná od detstva, keď sme ako mladí žiaci hrávali spolu s ním
po vyučovaní futbal alebo volejbal a venoval sa nám oddane z celého srdca.
Je to osobnosť, o ktorom sa Stropkovská inteligencia a starí Stropkovskí
matičiari vyjadrujú len v superlatívoch. Vy nemáte človeče morálne
právo kritizovať človeka, ktorý tu pôsobí od 60-tych rokov a zanechal za
sebou dielo, na ktoré sme my jeho priatelia, známi a príbuzní Stropkovčania
hrdí. Kto ste vlastne Vy pán Vasilík? Odkiaľ ste? Čo ste Vy vôbec
v živote dokázali? Ako si Vy vôbec dovolíte urážať Stropkovčanov a
osobnosti ako pána PaedDr. Lipinského alebo Mgr. Valentína Smolka a
ďalších! Stačilo pane. V Stropkove ste absolútne nič skutočne
nespravili, nedokázali pre toto mesto – pre našich ľudí. Spomeňte si ako
ste zlikvidovali poľnohospodárske družstvá v Stropkove alebo v Šarišskom
Štiavniku ako hlavný likvidátor. Nebodaj chcete likvidovať aj niečo
v Stropkove? Nesvedčí to o tom, že radšej búrate ako tvoríte? Vaše
články smerujú k tomu, aby ste rozoštvávali našich spoluobčanov a
oslabovali náš Stropkovský okres. Nebolo by lepšie, aby ste provokovali tam
odkiaľ ste prišli? Bolo by vhodné a rozumné aby z Vašich úst ľudia ako
PaedDr. Lipinský, Mgr. Smolko a iní neboli viac osočovaní. Zamyslite sa nad
sebou pane. Vaše názory v budúcich ohlasoch ma absolútne nezaujímajú a
nebudem na nich reagovať.
Marián Lipka, súkr. podnikateľ

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter