Vaše ohlasy 05/2012

<h3>Chcem úspešné a dobre spravované mesto!

V poslednom čísle tzv. schránkového občasníka sme boli spolu s JUDr.
Ondrejom Brendzom kritizovaní neznámymi autormi ako poslanci mestského
zastupiteľstva, ktorým nejde o dobro nášho mesta, že sme poslancami,
ktorí všetko znevažujú. Nebudem reagovať na vznesenú kritiku, aj
z dôvodu, že autori spomínaného príspevku nenabrali odvahu sa pod neho
podpísať, čo jednoznačne spochybňuje dôveryhodnosť ich slov, ale aj ich
samých.
Chcem však vyjadriť občanom nášho mesta svoje úprimné odhodlanie
a snahu plniť si svoju poslaneckú prácu tak, ako som to vyjadril a podpísal
vo svojom poslaneckom sľube.

Budem aktívny pri prejednávaní každého problému na rokovaniach mestského
zastupiteľstva, budem hľadať tie najlepšie riešenia pre mesto. To, čo je
dobré podporím, to čo bude z môjho pohľadu pre mesto zlé a nevýhodné,
budem kultivovane a konštruktívne kritizovať.
Chcem, aby naše mesto bolo úspešné pri vytváraní tých najlepších
podmienok života všetkých občanov, aby samotné mesto a organizácie v jeho
zriaďovateľskej pôsobnosti boli dobre spravovane, aby sa mesto rozvíjalo a
aby finančné zdroje boli rozumne, efektívne a zmysluplne využívané.
V tomto mojom odhodlaní ma neodradia ani takéto články a osočovania a už
vôbec nie stavania ma do polohy nepriateľa primátora a celého vedenia mesta.
Mojim hlavným poslaním a cieľom je budovanie úspešného a dobre
spravovaného nášho mesta.

Ing. Stanislav Humeník, poslanec mestského zastupiteľstva
v Stropkove

Čo bolo neprimerané a zatajené počas stropkovského jarmoku?

Plne rešpektujúc právo občanov na objektívne informácie uvádzame na
pravú mieru niektoré nepresné alebo chybné informácie uverejnené
v týždenníku Stropkovské spektrum.
1. Náklady na stropkovský jarmok boli 27.872,08 eur. Príjmy z poplatkov,
tomboly, darov sponzorov a pod. boli vo výške 26.354,00. Celkové náklady na
17. ročník obnoveného stropkovského jarmoku prevýšili príjmy
o 1.518,08 eur. Toľko nás vlastne celý ten trojdňový sviatok mesta stál.
Ak by sme počítali na každý z troch jarmočných dní počet
návštevníkov len na 3.000 ľudí, tak tieto náklady boli 0.16 eura na
jedného občana, domáceho alebo návštevníka Stropkova, ktorý sa
zúčastnil trhov a kultúrneho programu. Je ťažké odhadnúť dopredu všetky
nepredvídané výdavky, vývoj počasia, počet predávajúcich atď. na tri
dni takého veľkého podujatia tak presne, aby náklady boli na 100% vyrovnané
s príjmami . Po konzultácii s odborníkmi museli byť napríklad posilnené
prívody elektriny, urobená nová šachta na rozvod vody a pod.
2. Jedlo a občerstvenie boli podané v penzióne Stars preto, lebo tento sa
nachádza priamo na námestí a je z neho dobrý výhľad na kultúrny program
aj celé dianie. Toto by nebolo možné v niektorom zariadení v inej časti
mesta. Preto tam sedeli hostia, ktorí boli na jarmok pozvaní. Hostia
ubytovaní aj tí, ktorí po programe odišli. Tam im bolo ponúknuté aj
občerstvenie.
3. Každý písomný materiál zverejnený orgánom samosprávy musí byť
zverejnený v súlade s platnými právnymi predpismi. Či už je určený
poslancom mesta alebo komukoľvek. V súlade s tým materiál na stránke
mesta upravil zodpovedný zamestnanec mesta. Informácia o tom, že to bolo na
osobný pokyn prednostu mestského úradu nebola v žiadnej z odpovedí,
ktoré boli šéfredaktorovi Stropkovského spektra mestským úradom
poskytnuté. Čitateľ si to môže overiť v tlačových správach na
oficiálnej stránke mesta Stropkov kde sú uverejňované všetky písomné
odpovede pre tlač.
Úsudok o všetkom nech si naozaj urobí každý sám.
Mgr. Ivan Kleban, prednosta MsÚ

S trochou irónie by sme vyššie uvedenému článku mohli dať
podtitulok
Vysvetlenie pána prednostu č.
3.
Ide totiž už o tretiu verziu (po rozpačitých
vystúpeniach v zastupiteľstve i odpovediach pre náš týždenník) jeho
argumentov ospravedlňujúcich záporný hospodársky výsledok, sumár celého
jarmoku i okolnosti, prečo sa mesto snažilo zatajiť skutočné náklady na
túto akciu. Objektívne treba uviesť, že Ivan Kleban stál na čele
organizačného štábu jarmoku po prvýkrát. Možno aj neskúsenosť v novej
pozícii spôsobila, že sponzorov bolo v uplynulom roku o poznanie menej ako
v minulosti a niektoré náklady sa samospráve vymkli spod kontroly. Ani
podnikateľské subjekty sa do spolupráce so samosprávou nehrnuli, a to aj
napriek tomu, že niektorým sa pri prideľovaní mestských zákaziek
v uplynulých rokoch až nečakane darilo. Iste, poldruhatisíca eur straty na
takúto masovú akciu nie je veľa, no na druhej strane je potrebné
pripomenúť, že nejeden z predchádzajúcich jarmokov dokázal mestu zarobiť
desaťtisíce korún.

Úsmev na tvári vyvoláva aj tvrdenie pána prednostu, že
„každý písomný materiál zverejnený orgánom samosprávy
musí byť zverejnený v súlade s platnými právnymi
predpismi.“
Podobnú frázu často používajú politici
i radoví úradníci ospravedlňujúci svoje pochybenie pri výkone svojich
funkcií. Stropkovský prednosta vyslovil od svojho vymenovania túto čarovnú
formulku viackrát. V kontexte s riešenými problémami si však často
kladiem otázku, či pri podobných vyjadreniach vôbec tuší, na aký zákon
či právny predpis sa vlastne chce odvolať.

Peter Novák

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter