Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vaše ohlasy 05/2010

Vážení páni Ing. Korády a Mgr. Smolko,
keď som v roku 1986 prišiel bývať do tohto regiónu, často som vyjadroval
svoje názory prostredníctvom vtedajších „okresných“ novín DUKLA a
neskôr v našich novinách Stropkovské spektrum. Žiadnym spôsobom som
nepotreboval medializovať svoju osobu, bol som mladučký právnik, ktorý
jednoducho cítil potrebu vyjadriť svoj osobný názor na to, čo sa deje
okolo mňa.

Angažoval som sa politicky aj spoločensky a na všetky veci som sa pozeral
svojimi očami bez toho, aby som bol niekým alebo niečím ovplyvňovaný. Bol
som nezávislý a slobodný v rámci hraníc nezávislosti a slobody iných
ľudí. Tá sloboda a nezávislosť v konaní a myslení mi ostala aj po
rokoch, kedy som svoje názory verejne neprezentoval. Som občanom tohto mesta
presne tak, ako každý iný, kto sa tu narodil alebo prisťahoval, kto tu žije
alebo aj ten, kto tu má trvalé bydlisko, avšak pracovné povinnosti ho
zaniesli ďaleko do sveta. Všetci sme Stropkovčania a všetci máme nielen
právo, ale dokonca aj povinnosť vyjadrovať sa k veciam verejným a to bez
ohľadu na politickú príslušnosť, vierovyznanie, národnosť, spoločenské
postavenie či dokonca farbu pleti. Mňa k napísaniu reakcie na článok Mgr.
Klebana doslova vyprovokovala jeho veta „aby sme sa nezabudli poďakovať
človeku, ktorý si to podľa mienky stoviek žiakov, rodičov, kolegov a
spoluobčanov zaslúži“. Podľa mňa je to demagógia najhrubšieho zrna,
pretože žiadne „stovky“ neexistujú. Ja som vo svojom príspevku,
vážení páni Korády a Smolko, nehodnotil osobu p. Lipinského z hľadiska
jeho ľudského, sociálneho či politického profilu. Chcel som len poukázať
na tú skutočnosť, že Mgr. Kleban občanov tohto mesta úmyselne zavádzal.
Žiadne stovky nadšencov a prívržencov udelenia ocenenia Čestný občan
mesta Stropkov pre pána Lipinského nie sú. A za svojim názorom, že meno p.
Lipinského a jeho životné zásluhy nie sú porovnateľné ani s jedným
nositeľom čestného občianstva, si stojím. Ak to aj naďalej považujete za
odvážne tvrdenie, potom by ste si mali spomenúť na to, že bez odvahy mojej
a odvahy mojich súputnikov Ivana Swetu, Edity Hybeľovej, Pavla Kačica, Karola
Motyku, Františka Glinského, Petra Kuľbagu, Pavla Staška, Miroslava Pecucha,
Jána Hospodára, Slavomíra Slivku, Alojza Doláka a mnohých ďalších
nemenovaných, ktorí sa pričinili o to, aby zmena spoločenského a
politického systému sa prejavila aj v našom meste, by si Ty, Valo, nebol
rehabilitovaný a nebol by si sa stal riaditeľom nášho gymnázia a Ty, Paľo,
by si sa nestal predsedom okresného národného výboru. Preto vyzývam
všetkých občanov nášho mesta, širokého regiónu a všetkých čitateľov
Spektra, aby sa k veciam verejným verejne vyjadrovali. Váš názor sa nemusí
páčiť „vrchnosti“ alebo nemusí byť v súlade s názorom väčšiny.
Ale ak máte argumenty na podporu svojho názoru, potom je doslova povinnosťou
každého z nás tento názor o veciach verejných aj zverejniť.
JUDr. Jozef Vasilík

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter