Vaše ohlasy 03/2013

<h3>Poďakovanie

Hovorí sa, že radšej neskôr, ako nikdy. Preto aj ja, hoci neskôr, ale
predsa, vyjadrujem týmto spôsobom svoje úprimné a srdečné poďakovanie za
to, že zatiaľ mne neznáma osoba bola taká láskavá a vrátila mi moje
lekárske správy, ktoré som nechal na autobusovej stanici pri nástupišti č.
1. Ona ich našla a dokonca mi ich doniesla až do mojej poštovej schránky.
Už keď bola tak blízko, stačilo zazvoniť a ja by som mal možnosť osobne
tú osobu spoznať, osobne poďakovať a aj nejakou maličkosťou sa odmeniť.
Veľmi si to vážim, pretože v dnešnej dobe sa málo takých ochotných
ľudí nájde. Už som ani nedúfal, že ich niekedy ešte budem mať, tým
však väčšie a milšie bolo pre mňa prekvapenie po otvorení schránky.
Ešte raz Vám patrí moja úprimná a srdečná vďaka. Ospravedlňujem sa, že
neuvádzam svoje celé meno, pretože sa nerád zviditeľňujem. Neznáma osoba,
ktorej patria tieto riadky vie, o koho sa jedná. S úctou a vďakou
M. S.

Ako je to so zimnou údržbou ciest III. tried, používaním inertného
materiálu, chemického, resp. miešaného?

Pýtam sa to preto, že prejazdom po cestách III. tried v týchto zimných
dňoch sa stretávam s tým, že určité úseky cestných komunikácií,
napríklad úsek č.5759 Oľšavka razc. – Oľšavka je udržiavaný a
bezpečnosť je zabezpečovaná pluhovaním na odstránenie snehu s použitím
inertného materiálu (kamienky), výnimočné miešaný spôsob. Naproti tomu
cesta tiež III. triedy v úseku č.5753 Chotča – Vyškovce – Vislava
aj časť na svidníckej strane od smetiska Šemetkovce – Vagrinec –
Ladomirová je údržba zabezpečovaná bez inertného materiálu a výlučne
pluhovaním na odstránenie snehu a chemickým posypom. Je to
z environmentálnych – ekologických dôvodov, je to z dôvodoch, kto tento
úsek má v správe, t.j. stropkovská správa, resp. svidnícka správa ciest,
je to z dôvodov testovania životnosti motorových aut na inertný –
kamienkový resp. na chemický posyp predovšetkým osobných vozidiel (čo
v takom prípade, keď využívam obidva spomínane cestné úseky) , alebo
z dôvodu celkovej prejazdnosti cestných úsekov s pokračovaním ďalej, či
z dôvodu nadmorskej výšky cestných úsekom, čo si nemyslím, alebo je to
výsledok starostov jednotlivých spomínaných obci v starostlivosti o veci
verejné? Výsledkom však stavu ciest používania takýchto odlišných
spôsoboch zimnej údržby je, že na prvom uvedenom úseku je, že keď už
nesneží a povoľuje, cesta je buď v tom lepšom prípade s utlačeným
snehovej vrstvy s inertným materiálom v ňom, ale v tom horšom prípade je
inertný materiál – kamienky ostávajú na ceste až do ich vyjazdenia a pri
prejazde dostáva zabrať podvozok a ďalšie časti spodku auta, pritom
nehovorím o pocite vodiča na ohlušujúcu melódiu kamienkov.
Cesta pri druhom spôsobe údržby, čiže po chemickom posype je čistá a aj
suchá, ako na cestách II. tried. Nepochybujem, že SSC správu a údržbu aj
zimnu zabezpečované v zmysle cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení
neskorších predpisov, ale tie rozdielne spôsoby…
Ján Biroš

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter