Vaše ohlasy 03/2012

<p>„Človeka často nesúdia podľa veľkosti jeho dobrých skutkov, ale
podľa malosti jeho previnení.“

Cicero

<p>Hodnotiť celoživotnú prácu človeka je veľmi ťažko. Musíme poznať
jeho každodenný život pri výkone svojej práce, ale aj mimo nej. Na základe
hlbokého poznania jeho prínosu pre rozvoj v svojom odbore činnosti, pre
rozvoj mesta a okolia v ktorom žil, jeho spolunažívanie a riešenie
každodenných problémov na pracovisku, v rodine a spoločnosti. Až potom sa
môžeme vyjadrovať, či niekto si zaslúži alebo nezaslúži ocenenie za
svoju celoživotnú prácu. O to ťažšie je hodnotiť človeka na základe
len svojej osobnej skúsenosti.
Po prečítaní článku p. Pavla Bujdoša v Stropkovskom Spektre
z 9. 1. 2012 „Oceňovanie osobností“ som zistil, ako autor článku
nenávidí už nebohého lekára p. Jána Čupu. Rozmýšľa som, prečo tá
nenávisť, prečo tá zloba na človeka, ktorý sa už nemôže brániť a
ktorého ja poznám ako celkom iného človeka ako Vy, pán Bujdoš.
Pýtam sa Vás, či poznáte kritéria na hodnotenie osobnosti, na základe
ktorých mesto oceňuje navrhovanú osobu? Čo je potrebné k tomu, aby
navrhovaná osoba mohla byť ocenená? Kto navrhol lekára p. Čupu na ocenenie?
Zisťovali ste prečo bol navrhnutý? Zisťovali ste ako počas svojho života
sa pričinil o rozvoj zdravotníctva v meste? Neberiem Vám právo vyjadrovať
sa k návrhom na ocenenie, neberiem Vám právo hodnotiť a napísať svoj
názor v tlači, ale zaráža ma zloba a nenávisť akou hodnotíte
celoživotnú prácu človeka a popisujete ju ako „hororovú“ kapitolu
z Vášho života.
Navrhovaný na ocenenie bol aj mojím lekárom a oveľa dlhšie ako Vašim.
Išiel som k nemu vždy s dôverou a presvedčením, že jeho rada a pomoc je
nezištná. Tie naše stretnutia prerástli v hlboké priateľstvo, ktoré
ostalo aj po jeho smrti. Popisujete, že bol arogantný, že Vás vypoklonkoval
von z ordinácie, že sa bude zodpovedať tam „hore“, v čo Vy dúfate,
že sa už zodpovedá. Hodnotíte ako laik aký bol lekár, že bol ďaleko,
ďaleko vzadu…, v nedohľadne.
Jeho prácu ako lekára nepoznám len zo vzťahu lekár – pacient. Veľmi
vysoko oceňujem aj jeho prácu ako školského a športového lekára. Jeho
osvetová činnosť na školách bola vysoko odborná, čo môžem ako učiteľ
a neskôr ako riaditeľ školy hodnotiť. Konzultácie a rozhovory študentov,
učiteľov o zdravom spôsobe žitia mladých ľudí, to bola jeho parketa.
Poznám ho ako človeka, ktorý sa zapájal aktívne do telovýchovno-športovej
činnosti našej telovýchovnej jednoty. Každý člen Slávie môže potvrdiť,
ako nám pomáhal pri tréningovom procese, pretekoch, turistických akciách,
ako lekár. Ako bol nápomocný pri budovaní športových zariadení, ktoré
sme za obdobie jeho pôsobenia v Stropkove budovali. Toto všetko robil
nezištne, bez nároku na odmenu. Veď robiť lekársky dozor na pretekoch,
sústredeniach, zodpovedať za zdravie športovcov, najmä mládeže, je veľká
zodpovednosť. Vždy to robil s ochotou pre dobro veci.
Som hlboko presvedčený, že lekár Ján Čupa, ktorého ste v svojom článku
znevážili, očiernili, ostane pre mňa vždy dobrým človekom, múdrym
lekárom a ozajstným priateľom.
Človeka preto nehodnoťme pre malosť prešľapov v živote, ale pre veľkosť
jeho celoživotných činov.
Valentín Smolko

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter