Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vaše ohlasy 03/2010

Vážený pán Mgr. Ivan Kleban,
so záujmom som si prečítal Váš ohlas na výzvu Jozefa Vengloviča, aby pán
Lipinský zvážil prebratie čestného občianstva mesta Stropkov. Vo svojom
článku sa priznávate, že ste ho na tento titul navrhli Vy a zároveň
zdôvodňujete svoj návrh.

Nič na tom nie je zlé, keby sa nejednalo o najvyššie ocenenie, ktoré
Mesto Stropkov udeľuje významným osobnostiam, ktoré sa natrvalo zapísali do
dejín mesta v rôznych oblastiach života. Od roku 2004 sa okrem titulu
Čestný občan mesta Stropkov udeľujú aj Ceny mesta Stropkov a Ďakovné
listy. Čestnými občanmi nášho mesta sa doteraz stali otcovia Čverčko a
Trčka, Alojz Lehocký, Alojz Čobej, Ladislav Paňko, Ján Cichý, Beáta
Dubasová a Michal Štepita. Ceny mesta Stropkov boli udelené A. Fedorkovi, J.
Horváthovi, F. Veselému, F. Tulejovi, M. Rusnákovi, V. Hmurčíkovi, J.
Ivanovi, J. Bzdiľovi, M. Micheľovi, A. Gombárovi, K. Gerjakovej, P. Cuperovi,
P. Kaminskému, a J. Becherovi. Ďakovné listy si prevzali A. Glinský, D.
Soóš, P. Prokopovič, Ľ. Micheľ, J. Cichý, J. Šimko, A. Flešár, E.
Gurová, J. Andrejko, J. Čobej, M. Korbová, A. Malíková (s. Bernadeta), A.
Soóš, J. Rico, J. Fabián, T. Lipinská, E Fedorková, E. Šmilňák, E.
Goffová a M. Gnap. Mnohým z týchto osobností boli ocenenia udelené in
memoriam alebo pri príležitosti životného jubilea. Svoj návrh na udelenie
čestného občianstva p. Lipinskému zdôvodňujete, pán magister, tým,
„aby sme sa nezabudli poďakovať človeku, ktorý si to podľa mienky stoviek
žiakov, rodičov, kolegov a spoluobčanov zaslúži“. Neviem, aké stovky
máte na mysli, pretože ja som sa nestretol so žiadnym súhlasným názorom
našich spoluobčanov, aby najvyššie mestské „vyznamenanie“ dostal práve
p. Lipinský. Ak si dôkladne pozriete menoslov už ocenených osobností
titulom Čestný občan mesta Stropkov, zaiste prídete na to, že ste to so
svojim návrhom nedomysleli. Každý súdny človek, a to aj samotný pán
Michal Lipinský, musí uznať, že jeho meno a životné zásluhy nie sú
porovnateľné ani s jedným nositeľom čestného občianstva. Ak v tomto
roku nebol predložený návrh na udelenie čestného občianstva okrem p.
Lipinského niekomu inému, nikde nie je napísané, že niekto musí byť
týmto titulom ocenený. A keď ste sa už chceli p. Lipinskému poďakovať za
jeho celoživotnú prácu v pedagogickej a športovej oblasti či vo verejnom
živote, mohli ste ho navrhnúť na udelenie ceny mesta alebo ďakovného listu.
Určite by to bolo lepšie a podstatne menej nepríjemné samotnému p.
Lipinskému, keďže sa jeho meno takto verejne prepiera.
JUDr. Jozef Vasilík

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter