Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vaše ohlasy 01-02/2013

<h3>Výročie vzniku Slovenskej republiky – dôvod na oslavu?

V dnešnom uponáhľanom živote človeka nastávajú aj situácie, keď sa
pozastaví a popremýšľa. Hodnotí minulosť a snaží sa načrtnúť plány
do budúcnosti. K povinnej výbave vyspelého a uvedomelého občana bezpochyby
patrí zamyslieť sa v súvislosti s výročím vzniku nášho štátu, teda
analyzovať historický kontext, zhodnotiť súčasný stav i načrtnúť
perspektívu. S príchodom Nového roka oslavuje Slovenská republika dvadsať
rokov svojej zvrchovanej existencie, čo je vhodná príležitosť na politickú
sebareflexiu.
Čo sme dosiahli za dvadsať rokov samostatnosti? Môžeme sa ako občania
právom štylizovať do pozície hrdosti na Slovenskú republiku?
Dve dekády budovania štátnosti so sebou priniesli zakotvenie širokého
katalógu základných práv a slobôd. V našom štáte sa v pravidelných
intervaloch konajú slobodné voľby. Slovenská republika sa úspešne
etablovala do medzinárodných štruktúr. Najvyšší zákon štátu deklaruje
demokraciu a právny štát. Prijatá legislatíva reflektuje princípy
politického pluralizmu. Na tomto mieste by sme mohli pokračovať vo
vyratúvaní politicky pozitívnych krokov nášho mladého štátu, ukončiť
nekritické myšlienkové konštrukcie a následne si zaželať mnoho ďalších
domácich i zahraničných úspechov.
Naozaj však existujú dôvody na absolútne uspokojenie sa s dosiahnutým
stavom? Každodenná realita poukazuje na vysokú nedôveru občanov vo vzťahu
k politickým elitám. V politickom živote sa prejavuje nízka politická
kultúra. V občianskom sektore dominuje apatia a pasivita. V právnej oblasti
sa občania stretávajú s nízkou vymožiteľnosťou práva. Slovenskej
republike patrí nelichotivé miesto v rebríčku hodnotenia korupcie a
klientelizmu. Za podmienky krátkodobej pamäte môžeme deklarovať
bezpodmienečnú spokojnosť, čo však predstavuje synonymum stagnácie a
predpoklad opakovania excesov z nedávnej minulosti, čím nedegradujeme
dosiahnuté politické úspechy, iba prízvukujeme, že deficitná realita sa
mala viac priblížiť k ušľachtilým ideálom. Kto zlyhal? Politici?
Občania?
Leitmotív dvadsaťročnej existencie Slovenskej republiky a východiskový bod
našich úvah predstavujú hodnoty demokracie. Procedurálne, respektíve
inštitucionálne sme demokraciu určite vybudovali. Demokracia však neznamená
len aktívnu účasť občanov vo voľbách. Demokracia je spôsob života.
Demokracia v sebe obsahuje humanizmus, úctu k človeku, toleranciu či
slušnosť. Za dve dekády sme dorástli na procedurálnych demokratov, no
štylizovať sa do pozície skutočných demokratov a naučiť sa každodenne
demokraticky myslieť a konať je beh na dlhé trate a výzva do budúcnosti pre
nás všetkých.
Politika je zrkadlom spoločnosti. Politici sú občanmi zvolení zástupcovia.
Bez zodpovedných občanov niet zodpovedných politikov. Uvedomme si, že
nemôžeme požadovať vysokú politickú kultúru straníckej elity, ak sa
občania vyznačujú politickou odovzdanosťou.
Ako riešenie načrtnutých problémov sa ukazuje participatívna demokracia,
ktorá so sebou nesie aktívnu a vyspelú občiansku spoločnosť vyvíjajúcu
reálny tlak na politikov a permanentnú bdelosť vo vzťahu k potenciálnym
politickým excesom. Občan v slovenskom spoločenskom a politickom kontexte by
mal vo väčšej miere monitorovať činnosť politických strán, vyvodzovať
konkrétne politické dôsledky a to nielen v súvislosti s volebným aktom.
Ako nevyhnutná sa javí trvalá občianska kontrola aktivít straníckej elity
za účelom zamedzenia pohybu politických strán smerom nad občiansku
spoločnosť. Aktívni občania tvoriaci vyspelú občiansku spoločnosť
predstavujú primárny predpoklad pre vytvorenie skutočnej demokracie.
Ústava Slovenskej republiky a príslušné zákony garantujú jednotlivé
politické práva, k realizácii ktorých sa však vyžaduje aktívny prístup
občanov. V súvislosti s dvadsiatimi narodeninami nášho štátu si preto
vytýčme záväzok v intenzívnejšej miere participovať na správe
verejných vecí.
Niekdajší americký prezident J. F. Kennedy svojho času konštatoval:
„Nepýtaj sa, čo môže urobiť tvoja vlasť pre teba. Pýtaj sa, čo
môžeš urobiť ty pre svoju vlasť.“ Slovenská republika si žiada a
zaslúži aktívnych, vyspelých a uvedomelých občanov. Je to najkrajší
darček, ktorý môže dať každý z nás našej vlasti pri príležitosti
dvadsiateho výročia jej vzniku.
PhDr. Mgr. Pavol Gojdič

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter