Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Strom ako prachový filter

Strom disponuje ešte celou radou funkcií, ktoré nie sú na prvý pohľad
zreteľné. Jednou z najvýznamnejších je schopnosť zachytávať voľne
poletujúce prachové častice. Samozrejme platí, že čím je listová plocha
väčšia, tým sa na listoch zachytí väčšie množstvo prachu. V prípade,
že list je pokrytý jemnou vrstvou chĺpkov, filtračná schopnosť stromu je
ešte intenzívnejšia. Ihličnaté stromy dokážu na svojom povrchu zachytiť
za obdobie jedného roka a na ploche 1 ha až 30 ton voľne poletujúceho
prachu. Omnoho lepšie výsledky ale ponúkajú stromy listnaté, ktoré na
listovej ploche za rok na jednom hektári zadržia až 70 ton prachu. Výhodou
listnatých stromov je ešte to, že značne znečistené a poškodené lístie
strom na jeseň zhodí a v budúcom roku pokračuje vytvorením úplne nových
listov, ktoré v tejto „práci“ opäť pokračujú. Chráňme si svoje
prostredie a zveľaďujme ho. Táto investícia sa nám oplatí dobrom. Zastavme
svojvoľný výrub, predovšetkým starších stromov.
M. Modrák, Služba m.p.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter