Spoločne zabráňme vytváraniu nelegálnych skládok odpadu v meste

Dňa 12. marca 2008 bol Mestskému úradu v Stropkove elektronickou
poštou doručený list neznámeho autora, ktorého obsahom je sťažnosť na
nelegálnu skládku na ulici Orgovánovej.

Napriek skutočnosti, že Mestský úrad v Stropkove nie je povinný na
anonymné listy odpovedať, vydáva MsÚ k spomínanému problému toto
stanovisko:
Problém vytvárania nelegálnych skládok odpadu nie je vedeniu mesta
ľahostajný, no žiaľ, samotné mesto nemôže tomuto javu účinne
zabrániť. V tomto smere môžu k riešeniu spomínaného problému viac
pomôcť občania mesta a to tým, že nebudú takéto skládky vytvárať,
resp. budú adresne poukazovať na spoluobčanov, ktorí takéto skládky
zakladajú.
Konkrétnu skládku v priestoroch bývalej betonárky podniku BPS Bardejov
medzi Mlynskou s Orgovánovou ul. mesto prostredníctvom mestského podniku
Služba viackrát zlikvidovalo, no napriek tomu majú niektorí občania
tendenciu túto skládku obnovovať.
Keďže vlastníkom spomínanej skládky nie je Mesto Stropkov, vyzval Mestský
úrad v Stropkove vlastníkov pozemku, aby v súlade so všeobecne záväznom
nariadením č. 5/1997, čl. 11, ods. 11 na predmetnom pozemku definitívne
zabezpečili poriadok a zabránili ďalšiemu skladovaniu nelegálneho odpadu.
Prípadné nedodržanie všeobecne záväzného nariadenia bude musieť mesto
sankcionovať v zmysle platných predpisov.
Aj touto cestou chce vedenie mesta vyzvať občanov, aby nevytvárali nelegálne
skládky odpadov a o občanoch, ktorí takto porušujú zákon a znečisťujú
životné prostredie informovali vedenie mesta, mestskú políciu, resp. vedenie
podniku Služba m.p.
Imrich Makó, hovorca MsÚ Stropkov

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter