Odpadové hospodárstvo riešme vlastnou hlavou!

Verejnosť už bola informovaná, že mesto pripravilo novú koncepciu
dlhodobého prenájmu odpadového hospodárstva súkromnému subjektu. Doteraz
vývoz a uskladnenie zabezpečuje Služba m.p. Musíme občanov upozorniť na
fakt, že vo väčšine vyspelých štátov Európy a sveta je odpadové
hospodárstvo minimálne z dlhodobého hľadiska ziskové.

Aj odpadové hospodárstvo v meste Stropkov by malo byť jednou z mála
činnosti, ktoré môžu mestu v rámci verejno-prospešných služieb
priniesť osoh nielen spoločenský, ale aj finančný. Nechápeme, prečo mesto
chce zmeniť tento stav a prečo nejde vlastnou, aj keď asi náročnejšou
cestou vylepšenia a zefektívnenia fungovania odpadového hospodárstva. Chceme
poukázať na skutočnosť, že v čase primátorovania L. Paňka boli
vložené nemalé investície do dvoch kaziet na skládke TKO. Napriek tomu, že
to občania veľmi nevideli a vtedy to asi ani nedocenili, kazety boli
vybudované. Za posledných 6 rokov od ukončenia kaziet sa ale v meste
Stropkov nikto vážne nezaoberal odpadovým hospodárstvom do takej miery, aby
vytvoril podmienky pre výstavbu a využitie nových kaziet. V tomto čase sa
aspoň viditeľne rozbieha separovanie odpadu, do ktorého sa zapájajú aj
občania. Je už zakúpená technológia, špeciálne vozidlo, nádoby atď. Dá
sa teda povedať, že niektoré veci sú už rozbehnuté. Sme presvedčení, že
bolo by veľkou škodou pre občanov mesta a okolia, ak by bolo odpadové
hospodárstvo prenajaté alebo predané súkromnej firme, ktorej majitelia
nemajú žiadny vzťah k mestu a jeho občanom. Obávame sa, že ak mesto
prijme variant prenájmu, (hovorí sa už vopred o istej firme z Košíc)
prevádzka, ktorá by mohla byť zisková, už nebude mestská a mesto príde
o nemalú sumu, ktorú by mohlo vložiť späť do vylepšenia systému
odpadového hospodárstva resp. aj do iných oblastí života v meste. Náš
názor je, že ak je hospodárenie s odpadom zaujímavé pre súkromnú firmu,
prečo potom nedokáže takýto výsledok zabezpečiť prostredníctvom Služby
m.p. samotné mesto Stropkov?
OP ĽS – HZDS v Stropkove

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter