Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Malé zamyslenie o vode…

„Vodu, vodu, nechcem ja ju, nech sa v nej mládenci (dievčence)
kúpavajú…“ tak sa spieva v jednej našej ľudovej piesni o vode.

Zaiste, mládeži sa chcelo takto spievať niekedy dávnejšie, keď na svete
na prvý pohľad bolo všetko OK. Neviem prečo odmietala mládež vodu, či
preto, že alkohol alebo víno bolo lahodnejšie alebo jej mali dosť…
V dnešnej dobe to by bolo už inakšie. Vody pomaly ubúda, hoci na celej
zemeguli je oveľa väčšia plocha morí ako súše. Čo s pitnou vodou
v obciach pred Východnými Beskydami, medzi Ondavskou a Laboreckou vrchovinou?
Koľko obcí okolo Stropkova a Svidníka sú napojení na obecné vodovody?
A koľkí sa trápia so svojimi plytko vykopanými studňami? O kvalite vody
nehovorím… Možno aj preto čím ďalej, tým viac chorých pacientov je
v čakárňach lekárskych ambulancií. V Izraeli je celkove suché podnebie,
samé kopce a skaly lemujú ďaleké horizonty. Tých niekoľko zelených oáz
tvorí podstatu poľnohospodárskej výroby. Vzácna je každá kvapka vody.
A súčasne je vzácny každý strom. Pre zavlažovanie každého stromu je tam
zriadený dômyselný zavlažovací systém. Vodu zbierajú na Golanských
výšinách na severe krajiny a potrubím a nakoniec tenkými rúrkami
privádzajú vodu ku koreňom každého stromu. Inakšie by to tam všetko
vyschlo…
Ak u nás nemáte dobrú vodu v studni alebo nie ste napojení na vodovodnú
sústavu, môžete si dobrú pramenitú vodu kúpiť v 2 l PET fľašiach
v potravinách za 5,90 Sk. Teda 1 m3 za 2 950,- Sk, čo je stokrát viac
než voda z vodovodu vo veľkom meste. Niečo treba robiť, aby aj ľudia pod
Beskydami sa dočkali lepších časov. Na zemeguli sa otepľuje, teda aj vody
bude postupne ubúdať. Tento problém mali by riešiť odborníci. Možno treba
prehradiť niektorú výdatne tečúcu rieku, alebo urobiť geologické vrty do
podložia, či sa nenájde výdatný prameň. Neverím, že by zem bola skúpa
k ľuďom. O tom svedčí to, že aký taký prameň vody je pri Bukovci, pri
Pakostove alebo aj v strede obce Havaj, kde vodu čerpajú a predávajú…
-A-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter