Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Ad: „Majitelia stánkov nesúhlasia s vypovedaním zmlúv“

V predchádzajúcom čísle týždenníka Spektrum v článku „Majitelia
stánkov nesúhlasia s vypovedaním zmlúv“ bola podaná informácia
z decembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva.

Na tento článok boli zaznamenané viaceré ohlasy. K predmetnému bodu na
zastupiteľstve som v rozprave vystúpil aj ja. Moje vystúpenie bolo
v Spektre zhrnuté do vety „Poslanec Stanislav Humeník (KDH) povedal,
že ak chce mesto zásadným spôsobom vstúpiť do realizácie centrálnej
mestskej zóny, niektoré stánky musia z centra zmiznúť.“
Výraz
„musia z centra zmiznúť“ však z mojich úst nezaznel. Pre úplnosť
uvádzam prepis môjho vystúpenia k uvedenému problému. Dodávam, že
v rozprave som reagoval na predchádzajúce vystúpenie poslanca Tibora
Paňka.
„K prejednávanému materiálu mám na dovysvetlenie len toľko,
že v čase keď bolo vydané povolenie na prevádzkovanie týchto stánkov,
sú medzi nami aj poslanci, ktorí v tom čase za to hlasovali. Naozaj hlavným
dôvodom bolo to, že sú to dočasné stavby, dočasné stánky. Boli to 90-te
roky, kedy prišlo do nášho života podnikanie, drobní živnostníci. Dnes
sme trošku ďalej a toto rozhodnutie, tak ako si aj Ty Tibor povedal, vplýva
aj na ľudí, aká bude u ľudí odozva. Chcem ďalej povedať, že je to prvý
krok. Samozrejme tu dávame a máme časový priestor na to, aby sme riešili
danú situáciu do budúcna. To znamená do konca roku 2008, ako ďalej
s týmito jednotlivými stánkami. Sú medzi nimi stánky, ktoré sú viacej
navštevované, sú aj také stánky, ktoré možno nie je potrebné, aby už
dnes boli. Keď sa ale chceme pustiť zásadným spôsobom do centrálnej
mestskej zóny, do námestia, tak jednoducho tieto stánky by už v centre
mesta nemali byť. Jediné typy stánkov dočasného charakteru, ktoré by mali
byť v centre mesta, sú poštové novinové stánky.

Myslím si, že vedenie mesta urobí zadosť tomuto uzneseniu tak,
že s jednotlivými nájomcami sa bude rokovať, budú hľadať ďalej, akú
oni majú predstavu vo svojom podnikaní. Možno im budú ponúkané iné
náhradné miesta na umiestnenie týchto dočasných stavieb, ale nie v centre
mesta.“

Ing. Stanislav Humeník, poslanec MsZ

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter