Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

15. výročie vzniku SR

Šampanské, ohňostroj. Asi týmito dvoma slovami sa dnes dá
charakterizovať príchod Nového roka.

Niekedy bola súčasťou osláv Nového roka aj hymna SR na námestiach, či
v televízii. Bohužiaľ, dnes je realita iná, pretože spievať slovenskú
hymnu už nie je módne, nie je to totiž európske ! Našu milovanú
znovuzrodenú republiku máme ešte len 15 rokov a už sa nám pomaly vytráca
z mysle. Bude to tým, že zo všetkých strán sa k nám valia informácie,
že našim domovom je Európa a že v prvom rade sme Európania, až potom
Slováci. Môže to však zájsť oveľa ďalej… Pojem Európan nahradí pojem
Svetoobčan, zaniknú hranice (viď Schengen), zaniknú štáty, zaniknú
národy. Vytvorí sa masa ľudí, ktorá bude používať jednu reč, jednu menu
a bude slúžiť jednému pánovi – diktátorovi. A čo s našou rečou,
tradíciami, zvykmi, kultúrou a históriou? Čo s našou slobodou, ktorá sa
stáročia rodila a za ktorú bojovali a umierali naši otcovia? Keď si
nedokážeme vážiť slobodu, ktorú nám títo hrdinovia darovali,
nedokážeme si vážiť ich, ani samých seba. Preto pre nás Slovákov nech
Nový rok bude predovšetkým oslavou našej slobody, nášho znovuobnoveného
štátu, pretože: „Mať svoj štát znamená život, nemať svoj štát
znamená smrť, večnú smrť slovenského národa!“ (A. Mach).
Stropkovská stráž

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter