Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

12. marca 1404 bola streda

Opäť som si prečítal so záujmom v Stropkovskom spektre č. 11/2017
rozšírenú informáciu o vlajkovej výzdobe v Stropkove k 613. výročiu
prvej listinnej správy o tomto terajšom meste. V historických
chronologických tabuľkách som zistil, že dátum listiny 12. marca 1404 na
sviatok svätého Gregora I. Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi bol
v stredu. Tento svätý pápež zomrel 12. marca 604. Za pápeža bol
zvolený 3. septembra 590. Od roku 1970 má preto sviatok 3. septembra.
Zaujímavý je v citovanom čísle Stropkovského Spektra aj článok
mestského historika Mgr. Ľubomíra Šmajdu o stropkovských mestských
pečatiach. Predmetný článok totiž priamo dokazuje nielen starobylosť
Stropkova, ale aj jeho kresťanskosť a najmä katolicitu. Celkom prirodzene je
preto tiež v serióznej monografii ThDr. Petra SEDLÁKA DEJINY KOŠICKÉHO
ARCIBISKUPSTVA III. Kresťanstvo na území Košického arcibiskupstva (od
počiatkov do roku 1804) z roku 2004 Stropkov uvádzaný až na vyše
30 miestach, a to s doteraz málo alebo vôbec neznámymi historickými
faktami.
A. Kaputa

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter