Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

V Bokši posvätili novú farskú budovu

bokša 20

Nedeľa 16.04.2023 (Tomášova nedeľa, resp. Nedeľa Antipaschy) bola pre veriacich v gréckokatolíckej farnosti Sv. apoštolov Petra a Pavla v Bokši slávnostná, veriacich navštívil vladyka Peter Rusnák, apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie, aby posvätil novú farskú budovu, ktorú postavili spoločným úsilím a zbierkami po farnostiach veriaci tunajšej farnosti.

Na úvod slávnosti privítal primátor mesta Stropkov JUDr. Ondrej Brendza vladyku Petra, keďže Bokša je jeho mestskou časťou. Po tradičnom privítaní starodávnym zvykom, chlebom a soľou, vladyku Petra privítal aj o. Ján Maďoran farár farnosti Bokša naprestolným krížom, ktorí darovali dobrodinci rod. Juhasová a Motyková. Nasledovalo slávnostné posvätenie farskej budovy, kedy vladyka posvätil budovu svätenou vodou a posväteným olejom.

Sprievod sa presunul do chrámu sv. Petra a Pavla, kde sa konala svätá božská liturgia Jána Zlatoústeho, za účasti prítomných kňazov zo stropkovského protopresbyteriátu a ďalších pozvaných hostí a veriacich farnosti. Po malom vchode vladyka Peter prečítal menovací dekrét – právo nosiť nábederník a počas trojnásobného spevu gréckeho Axios (Je hodný) ho odovzdal o. Jánovi Maďoranovi, správcovi farnosti, aby tak ocenil jeho dlhoročnú prácu. V homílii sa vladyka zameral na vieru človeka – čo odzrkadľovalo Tomášovu vieru, aj my sme mnohokrát odkázaní na to aby sme videli reálne skutky viery ako tie duchovné. Je azda viac veriaci človek ten, ktorý prešiel všetky pútnické miesta ako človek, ktorý prežíva vieru nielen vo svojom vnútri, ale aby sa jeho viera prejavila aj v jeho skutkoch a živote, lebo iba tak ukáže ako je spojený s Bohom. Zdôraznil tiež, že často pozeráme kto nám čo hovorí, a nato sa zameriavame, ale zabúdame sa pozrieť nato čo nám hovorí toto posolstvo, lebo posolstvo je dôležité, ako ho prijmeme. Uviedol príklad Márie a Archanjela „Nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Nebuďme neveriaci, ale veriaci, veď: „Blažení sú tí čo nevideli a uverili.“ hovorí Kristus, Tomášovi.

bokša
bokša

Pred koncom slávností odznelo mnoho poďakovaní, za nové dielo a možnosť prežívať túto slávnosť. Prešovské gréckokatolícke arcibiskupstvo ocenilo pamätnou medailou dobrodincov, ktorí nezištne pomáhali od začiatku budovania farskej budovy, pán Juraj Juhas – in memoriam a Slavomír Petranin. Poďakovanie Prešovského arcibiskupstva získali aj veriaci farnosti, za ich obetavú prácu pri budovaní fary a upravovaní okolia fary a chrámu. Vladyka svojím podpisom do kroniky potvrdil výnimočnosť prežitej udalosti. Na záver slávnostnej sv. liturgie zaznela pápežská hymna a mnoholitstvie, ako výraz vďaky za duchovné dary, ktoré veriaci Bokše mohli v tento požehnaný deň prežiť.

Autor článku: Mgr. Patrik Halaj

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter