Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Športový deň v Duplíne

Už je tradíciou, že v prázdninových mesiacoch usporadúva starosta obce
spolu s poslancami OZ „Športový deň“, ktorého cieľom je zapojiť
mládež aj dospelých do športovej činnosti.

Nebolo to inak ani 3. augusta 2008. V peknom prírodnom prostredí
futbalového ihriska pribudla nová krytá stavba, v ktorej si návštevníci
športového popoludnia našli príjemné posedenie. Pre mládež bolo
pripravených 8 súťažných športových disciplín. Výhercom jednotlivých
disciplín v 1., 2. a 3. poradí boli odovzdané darčeky a všetci
súťažiaci dostali nanuk a sladkosť. Nedali sa zahanbiť ani dospelí.
Zlatým klincom športového popoludnia bol futbalový zápas ženatí –
slobodní, ktorý skončil 3:1 v prospech ženatých, ale i tak súdok piva
vypili spoločne. Športové popoludnie spestrilo cirkusové variete Karlson.
Všetci prítomní, ale hlavne deti a mládež sledovali výkony artistov,
iluzionistov, orientálne tanečnice a dvoch veselých klaunov. Všetkým
prítomným sa podával chutný kotlíkový guláš, ovčí syr a malé
občerstvenie. Na počúvanie, ale aj do tanca až do neskorých ranných hodín
vyhrávala ľudová hudba. Bolo to vydarené športové popoludnie na ktoré
budú spomínať najmä deti a mládež, ale aj dospelí z Duplína, Potokov a
susedných obcí. Zároveň sa chceme poďakovať sponzorom tejto akcie a
dúfame, že sa športový deň uskutoční aj na budúci rok.
Starosta obce a poslanci OZ

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter