Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Fitnesscentrum v Nižnej Olšave v prevádzke

obrazekKeď mnohí z nás sa už
pripravovali na príchod Vianoc, v Nižnej Olšave ešte predtým chceli
stihnúť otvorenie Fitnesscentra tak, aby počas vianočných sviatkov mohlo
slúžiť Nižnoolšavčanom na užitočné trávenie voľného času.
V nedeľu 13. 12. 2009 sa konalo slávnostné otvorenie a uvedenie
Fitnesscentra do prevádzky.

Na úvod privítal všetkých prítomných starosta obce Ing. Igor Madzin a
pokračoval: „Dovoľte mi v úvode vrátiť sa o niekoľko mesiacov späť,
kedy sme sa rozhodovali, ako vytvoriť vhodný priestor na športovanie, resp.
na zvyšovanie či udržiavanie kondície počas dlhých zimných večerov, ale
taktiež pri nepriaznivom počasí v priebehu celého roka.” Navyše naše
ženy a dievčatá sa zvyknú stretávať a ponaťahovať si svaly na aerobiku
v ZŠ. A tak obecná samospráva prišla na myšlienku vybudovať alebo
lepšie povedané zriadiť Fitnesscentrum. To, že s jeho stavaním mohli
vôbec začať je taktiež zásluha PSK, ktorý myšlienku vybudovať pre
občanov niečo pekné a užitočné podporil sumou 1600,- €. Poskytnutá
výška dotácie síce predstavovala menej ako 30 % z požadovanej výšky
dotácie zo strany PSK, ale stačilo to na to, aby sa pustili do realizácie.
Poslanci OZ a starosta museli však prehodnotiť vybavenie Fitnesscentra
športovým zariadením a taktiež upustiť od zrealizovania hygienických a
sociálnych zariadení. Obecný úrad prispel doteraz čiastkou 2250,- € a
to je potrebné uviesť, že úpravu a omaľovanie stien chodieb a schodísk
vykonali prostredníctvom evidovaných nezamestnaných vykonávajúcich menšie
obecné služby.
Na slávnostné otvorenie bol pozvaný predseda PSK a poslanci PSK za okres
Stropkov. V príhovore sa starosta obce poďakoval dodávateľovi stavebných
prác Martinovi Hančákovi za kvalitné vykonanie stavebných prác,
pozostávajúcich zo zníženia stropu, opravy a rekonštrukcie vnútorných
stien a inštaláciu osvetľovacích telies vrátane zásuviek a rozvodov a
dodal: „Vyslovujem poďakovanie všetkým nezamestnaným pracujúcim v rámci
aktivačnej činnosti na obecnom úrade za dobre vykonanú prácu, ktorí na
výstavbe diela odpracovali desiatky hodín, aby pomohli nahradiť nedostatok
financií, pretože zriadenie i keď len malého Fitnesscentra je finančne
veľmi náročné. Fitnesscentrum pravdaže ešte stále nevyzerá celkom podľa
našich predstáv, chceli by sme ešte zrealizovať práce na hygienických a
sociálnych zariadeniach predovšetkým zriadením sprchy, WC, vodovodných
rozvodov a dokončenie úpravy zvyšnej časti stien schodiska v dolnej časti
budovy. Zároveň je potrebné dovybaviť Fitnesscentrum novými zariadeniami na
cvičenie a zrkadlami. Viem, že tomuto dielu sa najviac tešia naše ženy a
dievčatá, ale verím, že taktiež naša mládež a ostatní obyvatelia obce.
Som presvedčený, že tento stánok bude slúžiť občanom na ich utužovanie
zdravia a voľnočasové aktivity”.
Po tom viacerí z prítomných vyskúšali športové zariadenia a náčinie.
Fitnesscentrum je zatiaľ otvorené 6 dní v týždni a záujem oň neutícha
ani po takmer mesačnej prevádzke. Zostáva veriť, že tento záujem
Nižnoolšavčanom vydrží aj naďalej.
N.O.

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter