Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Deň matiek vo Vyškovciach

Druhá májová nedeľa je neodmysliteľne venovaná matkám. Inak tomu
nebolo ani vo Vyškovciach, kde sa uskutočnilo príjemné, kultúrne
popoludnie.

V úvode programu starosta predniesol slávnostný príhovor venovaný
matkám a ženám a uviedol pripravený kultúrny program, ktorého hlavnú
časť tvorilo vystúpenie Folklórnej skupiny „Oľšavčanka“ s kultúrnym
pásmom „Priadky.“ Vo svojom vystúpení starším pripomenuli, mladším
priblížili, ako niekedy vyzeral život na dedine. V sprievode heligónky
zaspievali známe ľudové piesne, ktoré dopĺňali vtipnými dialógmi. Po
skončení kultúrneho programu starosta obce s poslancami obecného
zastupiteľstva pripravili občerstvenie a pohostenie. Celé podujatie sa nieslo
v príjemnej atmosfére.
Ako pamiatku na tento krásny deň si ženy a matky odniesli domov pekný
darček a kvet.
Obec Vyškovce

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter