Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pribudnú v meste Stropkov nabíjacie stanice na elektrobicykle?

Témou posledného minuloročného zasadnutia mestského zastupiteľstva bola aj cyklodoprava. Poslancom MsZ bola predložená žiadosť mesta Stropkov o nenávratný finančný príspevok v rámci Výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) za účelom realizácie projektu „Zvýšenie atraktivity cyklistickej dopravy v okrese Stropkov“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta.

„Je to projekt, ktorý si zaslúži našu pozornosť,“ uviedol primátor O. Brendza.

Projekt ďalej priblížil vedúci odboru cestovného ruchu a regionálneho rozvoja P. Novák: „Mesto sa snaží o zatraktívnenie cyklistiky, preto sme sa rozhodli zapojiť do tejto výzvy. Pôjde predovšetkým o vybudovanie nabíjacích staníc pre elektrobicykle a taktiež by sme zabezpečili mapy s vyznačenými cyklotrasami v okrese Stropkov. Nabíjacie stanice majú byť vybavené kompresormi na fúkanie pneumatík bicyklov. Umiestnené by mali byť na verejne dostupných miestach. Vybrali sme tri lokality: Pod vlekom, na ul. Hrnčiarskej a na námestí. V súčasnosti nie je v meste ani jedna takáto nabíjacia stanica na elektrobicykle, pričom vieme, že nielen cyklistika, ale aj elektrocyklistika a jej popularita sa u širokej verejnosti rozširuje.“

Poslanec R. Kmiť takýto projekt víta: „Chcem tento projekt podporiť, je to dobrá myšlienka.“

Primátor O. Brendza podotkol, že projekt ešte nie je schválený ministerstvom a v prvom rade potrebuje požehnanie poslancov mestského zastupiteľstva v Stropkove. Dodal však, že ak sa nepodarí získať nabíjacie stanice pomocou tohto projektu, mesto bude hľadať inú alternatívu. „Treba sa však uchádzať o akúkoľvek finančnú podporu,“ uzavrel. Mesto by sa malo podieľať na spolufinancovaní projektu vo výške 627,86 eur.

-fec-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter