Hudobníci Bratstva svätého škapuliara v Stropkove

Vedenie mesta privítalo a odobrilo návrh Marty Szattlerovej a Ľuboslava Šmajdu pokračovať v písaní sakrálnych tém a vydávať edíciu kníh pod spoločným názvom MYSTÉRIÁ VIERY, ktoré budú zachytávať duchovný život, sakrálne stavby a hmotné sakrálne pamätihodnosti na území mesta.

V roku 2019 vydalo mesto Stropkov s požehnaním rímskokatolíckej cirkvi prvú časť edície, knihu Bratstvo Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej v Stropkove (1669 – 2019), pri príležitosti 350. výročia založenia najstaršieho škapuliarskeho bratstva na Slovensku. Kniha pojednávala nielen o duchovnej stránke bratstva, ale aj o jeho vzniku a histórii. Vedenie mesta Stropkov privítalo a odobrilo návrh Marty Szattlerovej a Ľuboslava Šmajdu pokračovať v písaní sakrálnych tém na území mesta Stropkov a vydávať edíciu kníh pod spoločným názvom MYSTÉRIÁ VIERY, ktoré budú zachytávať duchovný život, sakrálne stavby a hmotné sakrálne pamätihodnosti na území mesta.

            Druhou publikáciou edície sú Hudobníci Bratstva svätého škapuliara v Stropkove, ktorí boli neoddeliteľnou súčasťou farského kostola. Svojím postavením tvorili výnimočnú, špecifickú časť obyvateľstva. Ich pôsobenie nebolo v bratstve dlhé, okrem organnistov, no v každom prípade sa stali novým fenoménom sakrálneho a kultúrneho života v meste. Tejto problematike sa doteraz nedostávala patričná pozornosť. Druhá monografia mesta od Jána Beňka z roku 1994 sa síce venovala Bratstvu svätého škapuliara, no pôsobenie hudobníkov zachytila len okrajovo.

Nasledujúci obsah je sprístupnený len prihláseným návštevníkom.

Prihlásiť saRegistrovať