Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Vyhodnotenie 1. ročníka literárnej súťaže v tvorbe poézie a prózy pod názvom Stropkov – moje mesto

Mesto Stropkov vyhlásilo 16. januára 2020 prvého ročníka literárnej súťaže v tvorbe poézie a prózy pod názvom Stropkov – moje mesto ako autorskú súťaž mladých autorov poetickej alebo prozaickej tvorby. Poslaním súťaže je prezentácia vlastnej literárnej tvorby – poézie alebo prózy. Cieľom súťaže je umožniť nadaným deťom, žiakom a študentom formou súťaže konfrontácia s inými rovesníkmi, možnosť rozvíjať svoj talent a tvorivosť, podporovať ich v ďalšom umeleckom zameraní, umožniť získať nové poznatky a vedomosti v oblasti literárnej tvorby.

Žiaci a študenti súťažili v kategórii:

1. Poézia: žiaci 1. stupňa ZŠ, žiaci 2. stupňa ZŠ, študenti stredných škôl

2. Próza: žiaci 1. stupňa ZŠ, žiaci 2. stupňa ZŠ, študenti stredných škôl

Podmienkou účasti v súťaži bolo, aby autori svoje súťažné príspevky nemali nikde publikované. Súťažné texty museli byť v slovenskom jazyku a museli sa dotýkať priamo mesta Stropkov (histórie mesta, súčasnosti, prírodných krás, zaujímavosti o meste, vyznanie svojho vzťahu k mestu, ako ho autori vnímajú, ako vidia prípadnú budúcnosť a pod.). Uzávierka súťaže bola 17. februára 2020. Súťažné práce boli hodnotené odbornou porotou, ktorú vymenoval primátor mesta Stropkov. Odborná porota bola trojčlenná v zložení Marta Szattlerová (predsedníčka poroty), členkami poroty boli Terézia Lipinská a Eva Flešárová. Porota sa stretla 27. februára, vyhodnotila autorské práce, rozhodla o umiestnení najlepších súťažných prác na 1. 2. a 3. mieste v každej vekovej kategórii v poézii a próze. Zároveň porota udelila v poézii jedno čestné uznanie a v próze jednu cenu poroty. Do súťaže sa zapojilo spolu 70 autorov, pričom jeden autor poslal do súťaže dva príspevky.

Víťazi budú ocenení cenami a diplomom. Vyhlásenie výsledkov bude zverejnené na webovej a facebookovej stránke mesta Stropkov. Najlepšie práce ocenené odbornou porotou budú prezentované verejne na Slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva mesta Stropkov, ktoré bude spojené s oceňovaním osobností.

Poézia

Žiaci 1. stupňa ZŠ:

1. miesto – Tamara Verbová – ZŠ Mlynská ul. Stropkov, zodp. uč.: Mgr. Tatiana Vojčíková

2. miesto – Tobias Žanony – ZŠ Mlynská ul. Stropkov, zodp. uč.: Mgr. Bronislava Buráková

3. miesto – Matúš Šurin – ZŠ Mlynská ul. Stropkov, zodp. uč.: Mgr. Tatiana Vojčíková

Žiaci 2. stupňa ZŠ:

1. miesto – Karin Mária Čekelská – ZŠ Konštantínova ul. Stropkov, zodp. uč.: PaedDr. Adriána Ivančovová

2.miesto – Matúš Prusák – Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla, zodp. uč.: PhDr. Martina Lukačová

3.miesto – Dávid Lechmam – ZŠ Mlynská ul. Stropkov, zodp. uč.: Mgr. Andrea Babjarčíková

Čestné uznanie: Dávid Červeňák-Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla, zodp. uč.: Mgr. Marcela Harmadová

Študenti stredných škôl:

1. miesto – Samuel Jobko, Richard Vereščák – Gymnázium Stropkov, zodp. uč.: Mgr. Renáta Madzinová

2.miesto – Samuel Sokol, Marek Milták – Gymnázium Stropkov, zodp. uč.: Mgr. Renáta Madzinová

3.miesto – Jakub Bajcura – SOŠ elektrotechnická Stropkov, zodp. uč.: PaedDr. Jitka Lehotská

Próza

Žiaci 1. stupňa ZŠ:

1. miesto- neudelené

2.miesto – Barbora Štofirová – ZŠ Konštantínova, zodp. uč.: Mgr. Jana Smolková

3.miesto – Branislav Burák – ZŠ Konštantínova, zodp. uč.: Mgr. Jana Smolková

Žiaci 2. stupňa ZŠ:

1.miesto – Adela Bartošová – ZŠ Konštantínova, zodp. uč.: Mgr. Marta Štofirová

2.miesto – Laura Gombitová – CZŠ sv. Petra a Pavla, zodp. uč.: PhDr. Martina Lukáčová

3.miesto – Karin Kostíková – CZŠ sv. Petra a Pavla, zodp. uč.: PhDr. Martina Lukáčová

Maroš Bilanin – CZŠ sv. Petra a Pavla, zodp. uč.: Mgr. Marcela Harmadová

Študenti stredných škôl:

1.miesto – Etela Vargová, Lucia Perátová – Gymnázium Stropkov, zodp. uč.: Mgr. Renáta Madzinová

2.miesto Viktória Gombárová – Gymnázium Stropkov, zodp. uč.: Mgr. Alena Hančáková

3.miesto Sára Lucia Lelovicsová – Gymnázium Stropkov, zodp. uč.: Mgr. Renáta Madzinová Cena poroty – Eduard Paňko – Gymnázium Stropkov, zodp. uč.: Mgr. Renáta Madzinová

Mesto Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter