Vyhodnotenie 1. ročníka literárnej súťaže v tvorbe poézie a prózy pod názvom Stropkov – moje mesto