Vyhodnotenie 1. ročníka literárnej súťaže v tvorbe poézie a prózy pod názvom Stropkov – moje mesto

Mesto Stropkov vyhlásilo 16. januára 2020 prvého ročníka literárnej súťaže v tvorbe poézie a prózy pod názvom Stropkov – moje mesto ako autorskú súťaž mladých autorov poetickej alebo prozaickej tvorby. Poslaním súťaže je prezentácia vlastnej literárnej tvorby – poézie alebo prózy. Cieľom súťaže je umožniť nadaným deťom, žiakom a študentom formou súťaže konfrontácia s inými rovesníkmi, možnosť rozvíjať svoj talent a tvorivosť, podporovať ich v ďalšom umeleckom zameraní, umožniť získať nové poznatky a vedomosti v oblasti literárnej tvorby.

Žiaci a študenti súťažili v kategórii:

1. Poézia: žiaci 1. stupňa ZŠ, žiaci 2. stupňa ZŠ, študenti stredných škôl

2. Próza: žiaci 1. stupňa ZŠ, žiaci 2. stupňa ZŠ, študenti stredných škôl

Podmienkou účasti v súťaži bolo, aby autori svoje súťažné príspevky nemali nikde publikované. Súťažné texty museli byť v slovenskom jazyku a museli sa dotýkať priamo mesta Stropkov (histórie mesta, súčasnosti, prírodných krás, zaujímavosti o meste, vyznanie svojho vzťahu k mestu, ako ho autori vnímajú, ako vidia prípadnú budúcnosť a pod.). Uzávierka súťaže bola 17. februára 2020. Súťažné práce boli hodnotené odbornou porotou, ktorú vymenoval primátor mesta Stropkov. Odborná porota bola trojčlenná v zložení Marta Szattlerová (predsedníčka poroty), členkami poroty boli Terézia Lipinská a Eva Flešárová. Porota sa stretla 27. februára, vyhodnotila autorské práce, rozhodla o umiestnení najlepších súťažných prác na 1. 2. a 3. mieste v každej vekovej kategórii v poézii a próze. Zároveň porota udelila v poézii jedno čestné uznanie a v próze jednu cenu poroty. Do súťaže sa zapojilo spolu 70 autorov, pričom jeden autor poslal do súťaže dva príspevky.

Víťazi budú ocenení cenami a diplomom. Vyhlásenie výsledkov bude zverejnené na webovej a facebookovej stránke mesta Stropkov. Najlepšie práce ocenené odbornou porotou budú prezentované verejne na Slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva mesta Stropkov, ktoré bude spojené s oceňovaním osobností.

Poézia

Žiaci 1. stupňa ZŠ:

1. miesto – Tamara Verbová – ZŠ Mlynská ul. Stropkov, zodp. uč.: Mgr. Tatiana Vojčíková

2. miesto – Tobias Žanony – ZŠ Mlynská ul. Stropkov, zodp. uč.: Mgr. Bronislava Buráková

3. miesto – Matúš Šurin – ZŠ Mlynská ul. Stropkov, zodp. uč.: Mgr. Tatiana Vojčíková

Žiaci 2. stupňa ZŠ:

1. miesto – Karin Mária Čekelská – ZŠ Konštantínova ul. Stropkov, zodp. uč.: PaedDr. Adriána Ivančovová

2.miesto – Matúš Prusák – Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla, zodp. uč.: PhDr. Martina Lukačová

3.miesto – Dávid Lechmam – ZŠ Mlynská ul. Stropkov, zodp. uč.: Mgr. Andrea Babjarčíková

Čestné uznanie: Dávid Červeňák-Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla, zodp. uč.: Mgr. Marcela Harmadová

Študenti stredných škôl:

1. miesto – Samuel Jobko, Richard Vereščák – Gymnázium Stropkov, zodp. uč.: Mgr. Renáta Madzinová

2.miesto – Samuel Sokol, Marek Milták – Gymnázium Stropkov, zodp. uč.: Mgr. Renáta Madzinová

3.miesto – Jakub Bajcura – SOŠ elektrotechnická Stropkov, zodp. uč.: PaedDr. Jitka Lehotská

Próza

Žiaci 1. stupňa ZŠ:

1. miesto- neudelené

2.miesto – Barbora Štofirová – ZŠ Konštantínova, zodp. uč.: Mgr. Jana Smolková

3.miesto – Branislav Burák – ZŠ Konštantínova, zodp. uč.: Mgr. Jana Smolková

Žiaci 2. stupňa ZŠ:

1.miesto – Adela Bartošová – ZŠ Konštantínova, zodp. uč.: Mgr. Marta Štofirová

2.miesto – Laura Gombitová – CZŠ sv. Petra a Pavla, zodp. uč.: PhDr. Martina Lukáčová

3.miesto – Karin Kostíková – CZŠ sv. Petra a Pavla, zodp. uč.: PhDr. Martina Lukáčová

Maroš Bilanin – CZŠ sv. Petra a Pavla, zodp. uč.: Mgr. Marcela Harmadová

Študenti stredných škôl:

1.miesto – Etela Vargová, Lucia Perátová – Gymnázium Stropkov, zodp. uč.: Mgr. Renáta Madzinová

2.miesto Viktória Gombárová – Gymnázium Stropkov, zodp. uč.: Mgr. Alena Hančáková

3.miesto Sára Lucia Lelovicsová – Gymnázium Stropkov, zodp. uč.: Mgr. Renáta Madzinová Cena poroty – Eduard Paňko – Gymnázium Stropkov, zodp. uč.: Mgr. Renáta Madzinová

Mesto Stropkov

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter